Zēnu mājturības darbos atklājas skolotāju sadarbība kompetenču izglītībā

3. decembrī ģimnāzijas bibliotēkā tika atklāta 7. un 8. klašu zēnu mājturības darbu izstāde, kurā izpaužas ne vien skolēnu iemaņas un prasmes, bet arī vairāku mācību priekšmetu skolotāju sadarbība, īstenojot kompetenču pieeju mācību procesā.

Zēnu mājturības skolotājs Andris Jakovļevs skaidroja, ka šāda pieeja, veicinot kompetencēs balstītas izglītības attīstību, ģimnāzijā tiek īstenota jau vairākus gadus.

-          Kompetenču pieejas izglītībā būtība ir sadarbība - gan starp skolotājiem, gan skolēniem. Tāpēc jau vairākus gadus darbojas projekts, kurā iesaistījusies bioloģijas skolotāja Gita Heistere, vizuālās mākslas skolotāja Inga Ozoliņa un es. 8. klases zēnu veidotajos dekoros tas uzskatāmi redzams: bioloģijas skolotājas vadībā 7. klasē zēni ir mācījušies atšķirt augus, ieguvuši zināšanas par to veģetāciju, sagatavojuši sarakstu, pēc kura vēlāk ir vākti un sagatavoti dažādi augi iecerētajam dekoram; vizuālajā mākslā  skolēni apgūst attēla telpisko kompozīciju, perspektīvu. Tad nu, izmantojot iegūtās zināšanas, skolēni veido savus darbus, gatavo dekoriem rāmīšus, tos tonē, lai rezultātā ar šiem darbiņiem varētu iepriecināt savus tuviniekus Ziemassvētkos. 7. klašu skolēni šim nolūkam ir izgatavojuši koka paliktnīšus. Vēl dāvanas tiks papildinātas ar pašu ceptām piparkūkām, kam kastītes arī gatavoja skolēni paši.

Skolotājs uzsvēra, ka pedagogu sadarbība šādā projektā atvieglo viņa darbu, vadot šādu praktisku darbu izstrādāšanu, jo saistīto priekšmetu skolotājas profesionāli pārzina katra savu jomu, un sacīja paldies skolotājām par sadarbību. Viņš vēl bilda, ka darbu tapšanā sadarbība būtu lietderīga arī ar latviešu valodas skolotājām, jo skolēni tiek mudināti savu veikumu aprakstīt, lai tas būtu saprotams gan skolotājam, gan citiem skatītājiem. Viens no zēnu sniegtajiem aprakstiem tā arī skan: "Ļoti gribas, lai skolotājs manu darbu saprastu, ko es tajā gribēju attēlot…"

Andris Jakovļevs gan atzina, ka gribētos sagaidīt no darbu autoriem lielāku rūpību, precizitāti tehniskajā izpildījumā.

To ekspozīcijas atklāšanas brīdī skolēniem uzsvēra arī skolotāja Inga Ozoliņa. – Jebkurā mācību priekšmetā, ne tikai vizuālajā mākslā, domājiet par izpildījuma kvalitāti – šajā gadījumā par precīzi izgatavotu rāmīti, rūpīgi pielīmētiem dabas materiāliem, vienmērīgi noklātu krāsu. Lai pašiem ir prieks par to, ko esat izgatavojuši. Padomājiet un pavērtējiet, kā ir izdevies un ko turpmāk darīsiet citādāk, labāk, vēl jo vairāk domājot par to, ka jūsu darinājums būs dāvana.

Zēnu veikumu bibliotēkā var apskatīt un novērtēt līdz 14. decembrim.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

7. klašu zēnu darinātie paliktnīši.

Darbus vērtē skolotājs Andris Jakovļevs…

… un skolotāja Inga Ozoliņa

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu