DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Viesi dodas iepazīt jauno Dabaszinātņu mācību centru.
  • Inese Didže stāsta par jaunā korpusa un teritorijas plānojumu.
  • Tiek iemēģināti interesantie sēžamie mācību centra gaitenī.
  • Viesi atzinīgi novērtēja mācību telpu izvietojumu un iekārtu funkcionalitāti.

Viesojās kolēģi no Talsiem

Atjaunots:

2. oktobrī nolūkā izzināt Dobeles Valsts ģimnāzijas pieredzi, kas gūta jaunā Dabaszinātņu mācību centra projekta īstenošanā un ģimnāzijas vecās ēkas remontdarbos, skolu apmeklēja Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu novada pašvaldības pārstāvji.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže un saimniecības vadītājs Andris Jakovļevs viesiem sniedza detalizētu ieskatu Dabaszinātņu mācību centra projektēšanas norisēs, iepazīstinot ar korpusa plānojumu un pārmaiņām skolas teritorijā. Tika uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi jau projektēšanas posmā skaidri apzināties paredzamās būves funkcionalitāti ne tikai izglītības procesa nodrošināšanā, bet arī ēkas uzturēšanā un praktiskā ekspluatācijā.

 Esam saņēmuši ļoti kvalitatīvi uzbūvētu ēku, bet ir lietas, ko skola būtu gribējusi citādāk, - sacīja Inese Didže. – Taču tas, kas ir izbūvēts, tas ir labi paveikts. Vecās mūra ēkas vietā tagad ir jauna autostāvieta 26 automašīnām. Ir renovēta arī teritorija ģimnāzijas ēkas priekšā. Esam ieguvuši ļoti labu, labiekārtotu pagalmu pie jaunā korpusa, kur tagad varam visi sapulcēties.

Savukārt par vērienīgajiem remontdarbiem, kas šovasar tika veikti ģimnāzijas vecajā ēkā, skolas saimnieki neslēpa, ka gribējies no remontētājiem sagaidīt labāku sadarbību un izpratni.  

Pēc jaunā korpusa un ģimnāzijas telpu apskates viesi atzinīgi izteicās par jaunā korpusa mācību kabinetu un laboratoriju pārdomāto plānojumu, nozīmīgajām pārmaiņām mūsu skolā un bilda, ka redzētais un dzirdētais Dobeles Valsts ģimnāzijā noteikti noderēs, nākamā gada pavasarī uzsākot līdzīgus darbus saistībā ar Talsu Valsts ģimnāziju.

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris:

 Ir acīm redzams, ka skolā strādā komanda. Tik lielu projektu un labā kvalitātē var realizēt tikai tad, ja ir komanda. Svarīgi ir atrast labus sadarbības partnerus, kuriem var uzticēties. Tad arī lielie darbi virzās uz priekšu. Protams, vienmēr procesā ir lietas, ko var uzlabot. Bet iespaids par jauno būvi un to, kā skola varēs strādāt jaunajā mācību gadā, ir tiešām ļoti labs. Ir paveikts fantastisks darbs, un jūs esat lieli malači. Esam guvuši atziņu,, ka jāstrādā ar uzticamiem partneriem.

Talsu Valsts ģimnāzijas metodiķe Ilze Kļaviņa:

 Braucām apskatīties, kādas ir jūsu izjūtas pēc padarītā darba, jo mums tas vēl priekšā. Vēlējāmies redzēt, kam jāpievērš uzmanība. Ir sabildēts, atzīmētas vairākas lietas. Ir prieks, ka izdevusies jaunā piebūve, kur mūsu jaunieši varēs satikties dabaszinātņu jomā, arī kultūras jomā. Cerams, arī mēs konferenču zāli apmeklēsim kādā pasākumā.

Talsu Valsts ģimnāzijas saimniecības pārzine Antra Kalniņa atzina, ka bijis ļoti interesanti redzēt un salīdzināt. Ir idejas, ko pasmelties.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš:

 Liels prieks par katru, kas kaut ko ir izdarījis. Mums tas vēl priekšā. Protams, ir vērā ņemamas lietas un nianses, par ko mēs te iepriekš runājām. Labāk ir no kāda pamācīties un jau iepriekš saprast, kuras lietas darīt citādāk, ko paveikt savlaicīgi. Noteikti bija vērts atbraukt.

Sarmīte Rone

 

 

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi