Dobeles Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni katra mācību gada otrā semestra vidū tradicionāli prezentē mācību priekšmetu sekcijās komisijai un skolas biedriem zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), ko izstrādāt sāk jau 10. klasē. Šogad ZPD aizstāvēšana skolā norisinājās 21. februārī, un skolēni savus darbus prezentēja četrās sekcijās.
  • Sekcijā "Cilvēks un sabiedrība"
  • Savu darbu aizstāv Edijs Mezits
  • Vērtētāji dabaszinību sekcijā
  • Alise Zandersone stāsta par mākslīgo intelektu
  • Baiba Dalbiņa pētījusi mūzikas ietekmi uz mācību sasniegumiem
  • Netrūka arī jautājumu no vērtētājiem un klausītājiem
  • Emīlijas Apses pētījums veltīts "augstajai modei" un "ātrajai modei"
  • Valodu sekcijā vērtētājas iedziļinājās visdažādākajos tematos

"Vienpadsmitie" prezentē zinātniski pētnieciskos darbus

Dobeles Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni katra mācību gada otrā semestra vidū tradicionāli prezentē mācību priekšmetu sekcijās komisijai un skolas biedriem zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), ko izstrādāt sāk jau 10. klasē. Šogad ZPD aizstāvēšana skolā norisinājās 21. februārī, un skolēni savus darbus prezentēja četrās sekcijās.

Visvairāk dalībnieku bija dabaszinību sekcijā, kas darbojās divās grupās, - kopā turpat 20 skolēnu. Arī izvēlēto tematu loks – ļoti daudzveidīgs. Jaunieši pētījuši gan mākslīgo intelektu, gan dzīvnieku un augu populācijas, gan dažādu produktu pagatavošanu un dronu izmantošanu, gan savu skolasbiedru zināšanas par suņu aprūpi un vienaudžu prasmes lietot mobilās ierīces mācību vajadzībām, gan vegānu uzturu un autoriepu utilizācijas iespējas Dobelē.

Valodu sekcijā tika uzklausīti astoņi skolēni, kuru ZPD temati bija saistīti gan tieši ar valodām - angļu valodas dialektiem, krievu valodas žargonvārdiem, lībiešu valodu, anglicismiem latviešu valodā un 10. klašu skolēnu lasītprasmi, gan citām jomām, tostarp – par ilgtspējīgas tekstilindustrijas un “ātrās modes” ietekmi uz vidi.

Daudz dalībnieku bija arī sekcijā “Cilvēks un sabiedrība”, kurā ZPD autori runāja par reklāmas ietekmi uz jauniešiem, pašvaldību infrastruktūru, gaļas degustāciju veikalā, kontrolētu meža dedzināšanu, Dobeles vēsturi un Dobeli kā veselīgu pilsētu, arī par dažādiem ar DVĢ skolēniem saistītiem tematiem – aktuālākajām saslimšanām jauniešu vidū, stereotipiem, iesaistīšanos darba tirgū no mācībām brīvajā laikā, miega ietekmi uz sekmēm, DVĢ skolēnu ārējā tēla nozīmi saskarsmē.

Māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā vērtētāji un skolasbiedri klausījās vienpadsmit dalībniekus, kuru ZPD veltīti emocijzīmju lietošanai skolēnu saziņā viedierīcēs, skolēnu veselības pašvērtējumam, mūzikas skolas audzēkņu sasniegumiem vispārizglītojošajā skolā, sportistu motivācijai, dzeramā ūdens kvalitātei.

Paldies visiem skolēniem par paveikto un skolotājiem un konsultantiem par atbalstu ZPD īstenošanā!

28. februārī LLU Jelgavas pilī notiks Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurai tika iesniegti 16 DVĢ skolēnu darbi, un tos visus recenzenti -  universitātes 46 mācībspēki un zinātnieki – atzinuši par atbilstošiem reģiona konferences prasībām. Zemgales reģiona konkurss norisinās, lai noteiktu labākos ZPD reģionā un izvirzītu tos valsts konkursam. Skolēniem ir pieejamas universitātes mācībspēku sagatavotās recenzijas, kas dos iespēju labāk sagatavoties darbu aizstāvēšanai.

Kā informē LLU, šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīti 204 labākie zinātniski pētnieciskie darbi sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. Visvairāk darbu ir sociālajās zinātnēs, kur reģiona konkursam izvirzīts 71 pētnieciskais darbs. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā iesniegti 55 darbi, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē iesniegti 37 darbi. Mazāk pārstāvētas – Medicīnas un veselības nozare ar 21 darbu, Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare ar 11 darbiem un Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare, kurā iesniegti 9 darbi.

Šī gada konkursā piedalās skolēni no 29 reģiona skolām. Tajā noskaidros skolēnus, kuru darbi tiks izvirzīti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kas arī šogad norisināsies Jelgavā. Tāpat atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem būs unikāla iespēja iestāties LLU studiju programmās ārpus konkursa. Ģimnāziju reģiona konferencē dabaszinātņu nozarē pārstāvēs Beāte Cehanoviča, Edijs Mezits (11.A1), Anna Kosinkina, Loreta Rubene (11.A2), Megija Bērziņa (11.K).

Sociālo zinātņu nozarē uzstāsies Egita Adomoviča, Laura Skorodihina, Marija Ņikitina, Madara Luīze Mazprecniece (11.A1), Baiba Dalbiņa, Beāte Freiberga, Laura Spruntule (11.A2), Kima Troicka (11.K).

Lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs savu darbu aizstāvēs 11.A2 klases skolēns Artis Beisjuks; Medicīnas un veselības zinātņu jomā uzstāsies 11.A2 klases skolniece Paula Adriana Kristapsone;  inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā vērtētāji klausīsies 11.A2 klases skolnieces Evelīnas Ances Vecvagares ZPD prezentāciju.

 Lai visiem veicas!

Sagatavoja Sarmīte Rone

 

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu