Sākums Par skolu Kontakti Uzticības tālruņi

Kur meklēt palīdzību

Atjaunots:

Lielākajā daļā institūciju darbojas uzticības tālruņi, uz kuriem gan bērni, gan pieaugušie var zvanīt un saņemt atbalstu un profesionāļu padomu sarežģītu situāciju risināšanā.

1. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) Pārrauga situāciju un sistēmu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Uzticības tālrunis: 116111  www.bti.gov.lv

2. Sociālais dienests nodrošina sociālo palīdzību ikvienā pašvaldībā. Sociālais dienests garantē to, ka bērni, kuri mājās nesaņem atbalstu un aizsardzību, dažādās krīzes situācijās saņem to ar dienesta palīdzību. Katrā situācijā bērnam un ģimenei nepieciešamās palīdzības veids atšķiras, tāpēc dienestā strādā profesionāļi, kas spēj izvērtēt nepieciešamā pakalpojuma vajadzību.

3. Bāriņtiesas kompetencē ir aizstāvēt bērna personiskās intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām. Bāriņtiesa risina jautājumus, kas saistīti ar adopciju, mediāciju, aizbildnību, ārpusģimenes aprūpi, mantiskajām interesēm, izvērtēšanu utt. Vairāk par bāriņtiesas kompetencēm: http://www.barintiesuasociacija.lv/ko-der-zinat/kompetence

4. Valsts policija aizsargā ikviena veselību, dzīvību, īpašumu, tiesības un brīvības. VP palīdzības tālrunis 110. VP mājas lapa bērniem un jauniešiem par drošības un prevencijas jautājumiem: www.manadrosiba.lv

5. Izglītības iestāde nodrošina ne tikai mācīšanās un izglītošanās procesu, bet sniedz bērniem un viņu vecākiem arī atbalstu. Ģimnāzijā tiek nodrošinātas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas. Šie speciālisti var palīdzēt rast risinājumu ikvienai personai, kas vēršas ar ziņojumu vai lūgumu pēc palīdzības.

6. Gadījumos, kad nepieciešama juridiska palīdzība jautājumu risināšanā, ir organizācijas, kas sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas:

Juridiskās palīdzības administrācija (www.jpa.gov.lv; 80001801, 67514224)

Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs (67034591)

Biznesa augstskolas Turība Studentu juridisko konsultāciju birojs (67607726)

7. Sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem. Gadījumos, kad bērnam viņa dzīvesvietā nav droši, pakalpojums tiek sniegts institūcijā. Lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam, kurš cietis no vardarbības, pieņem pašvaldības sociālais dienests, balstoties uz psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu. Rehabilitācijas centri, kas pašlaik sniedz valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem:

Latgales reģionālais atbalsta centrs "Rasas pērles": Rugāju novads, Egļusala, tālrunis: 65463494 e-pasts: rasas_perles@inbox.lv  www.rasasperles.lv

Dobeles sociālo pakalpojumu centrs: Dobele, Brīvības iela 11, tālrunis: 63721631, e-pasts: baibaspc@inbox.lv   www.dobele.lv

Nodibinājums Centrs “Valdardze”: Valmiera, Raiņa iela 9, tālrunis: 64220686, e-pasts: valdardze@inbox.lv  

Talsu novada krīžu centrs: Talsi, Saules iela 7, tālrunis: 63291147, e-pasts: info@krizucentrs.lv   www.krizucentrs.lv

Nodibinājums “Zantes ģimenes krīzes centrs”: Skolas iela 4, Zantes pagasts, Kandavas novads, tālrunis: 26353631, e-pasts: zanteberniem@inbox.lv   www.zanteberniem.lv

Nodibinājums “Bērnu un ģimenes atbalsta centrs “Allaži””: Allažu pagasts, Siguldas novads, tālrunis: 67148606, e-pasts: info@allazukrizescentrs.lv   www.allazukrizescentrs.lv

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”: Talsu iela 39, Ventspils, tālrunis: 63661515, e-pasts: pasparne_kc@inbox.lv   www.kc-pasparne.lv

Sagatavots no interneta resursiem: www.paligsvecakiem.lv/resursi