DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Tikšanās ar RSU vēstnesēm

Šā gada 7. decembrī Dobeles Valsts ģimnāzijā pie 10., 11. un 12. klašu skolēniem viesojās Rīgas Stradiņa universitātes vēstneses, Ineta Buivide un Alise Antuanete Sniķere.

Ineta pārstāvēja universitātes Eiropas studiju fakultātes Starptautisko attiecību programmu, taču Alise Antuanete - Medicīnas fakultātes Medicīnas programmu. Studentes iepazīstināja klātesošos jauniešus ar RSU piedāvātajām studiju iespējām deviņās fakultātēs: Eiropas studiju, Komunikācijas, Juridiskajā, Medicīnas, Rehabilitācijas, Sabiedrības veselības un labklājības, Farmācijas, Rezidentūras studiju un Zobārstniecības fakultātē.

Prezentācijas laikā jaunieši iepazina ne vien plašo studiju iespēju klāstu, bet arī guva ieskatu ārpusstudiju dzīvē. RSU studentiem tiek piedāvāti dažādi veidi, kā savas zināšanas un prasmes bagātināt un pilnveidot arī ārpus studiju laika, piemēram, ir iespēja darboties studējošo pašpārvaldē, piedalīties zinātniskajos pulciņos, radoši izpausties mākslinieciskajos kolektīvos un studentu medijā “Skaļāk!”, kā arī stiprināt sevi fiziski universitātes sporta klubā.

Vizītes noslēgumā jaunieši tika aicināti aizpildīt RSU piedāvāto karjeras testu, kurā, atbildot uz dažādiem jautājumiem par savas personības dimensijām, var noskaidrot sev piemērotāko studiju programmu vai optimālāko studiju virzienu. Pēc nelielas apspriedes par iegūtajiem rezultātiem, studentes informēja jauniešus par dažādiem sagatavošanās kursiem, ko universitāte piedāvā, lai atvieglotu studiju gaitu uzsākšanu.

Vēlreiz sakām lielu paldies abām vēstnesēm, kuras ieradās pie mums, lai neformālā gaisotnē jauniešiem pastāstītu par studijām RSU!

Tekstu sagatavoja 12.K klases skolniece Estere Upmale

Foto – Dz.Stūre, pedagoģe karjeras konsultante

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi