DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Teicami panākumi festivālā "Talantu zvaigznājs"

Maijā Dobeles Valsts ģimnāzijas sešu skolēnu komanda kopā ar skolotājām Jeļenu Raņķi un Jolantu Šakneri devās uz  ikgadējo iestādes "Pēcdiploma izglītības akadēmija" dabaszinātņu festivālu «Созвездие Талантов» ("Talantu Zvaigznājs") Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Komandas kapteines, tobrīd vēl 11.A2 klases skolnieces Karīnas Kondrātes vadībā tajā piedalījās 10.A1 klases skolnieces Beāte Cehanoviča, Sanija Eihe, Laura Skorodihina, 10.A2 klases skolnieces Anna Kosinkina un Jana Černeja.

Mūsu skola festivālā iesaistījās trešo gadu. Skolotāja Jolanta Šaknere uzsvēra, ka piedalīšanās šajā forumā dod iespēju skolēniem salīdzināt savas zināšanas un prasmes plašākā mērogā.

-       Ir svarīgi jauniešiem apzināties, ka šajā laikmetā zināšanas var apliecināt arī ārpus savas valsts robežām. Pārliecināmies arī, ka ģimnāzija spēj dot pasaules līmeņa izglītību. To pierāda šī gada festivāla rezultāti: Beāte Cehanoviča ieguva pirmo vietu bioloģijā, Sanija Eihe saņēma atzinību matemātikā.

Turklāt jāuzsver, ka pārējās komandas olimpiāžu uzdevumus veica dzimtajā valodā, bet mūsu skolnieces to darīja svešvalodās - angļu vai krievu valodā. Beāte un Sanija savas zināšanas apliecināja angliski. Tas ir divkāršs sasniegums.

Konkurence bija visnotaļ liela, jo festivāla rīkotājvalsts saviem skolēniem iepriekš rīko atlasi. Dalībnieku bija daudz, piemēram, bioloģijā un matemātikā - ap 30: gan komandās, gan individuāli. Arī mēs ģimnāzijā bijām cītīgi gatavojušās vismaz pusgadu - tulkojām uzdevumus, veicām tos svešvalodā. Tāpēc arī guvām šādus panākumus, kas vēlreiz apliecina, ka ģimnāzija dod labu izglītību ne tikai Latvijas līmenī, bet arī plašākā mērogā.

Festivāla gaitā skolēni arī prezentēja savas komandas. Mūsu ģimnāzistes līdzi veda latviešu tautas tērpus, kuros izpildīja pašu veidotu tautas deju, ko publika uztvēra ļoti atzinīgi, bija arī stāstījums par Dobeli un Latviju.

Jolanta Šaknere bilda, ka komanda ir ļoti pateicīga ģimnāzijas vadībai un Dobeles Izglītības pārvaldei par iespēju pavadīt Minskā vienu dienu ilgāk, tādējādi ļaujot tuvāk iepazīt Baltkrievijas galvaspilsētu, baltkrievu tautas kultūru, šīs valsts vēsturi.

Ieguvums no šādiem braucieniem ir nenoliedzams, sacīja skolotāja, jo komanda gan kopumā, gan katrs dalībnieks individuāli iegūst ne tikai apliecinājumu savu zināšanu nozīmei, bet arī jaunu pieredzi prezentācijas prasmēs, apzinoties, ka pārstāvam ne tikai sevi, bet arī savu skolu, pilsētu un valsti.

Skolotāja Jeļena Raņķe uzsvēra, ka piedalīšanās festivālā šogad  nav radījusi kādreizējo spriedzi, ja pasākuma norise daudzējādi ir jau zināma, bijuši arī aptuveni zināmi paredzamie uzdevumi. Viņa ir īpaši gandarīta par labo sadarbību un sapratni ar skolotāju Jolantu Šakneri, arī jau ļoti savlaicīgi kopā strādājot komandas sagatavošanā festivālam.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores un Jolantas Šakneres foto

Komanda gatava doties uz "Talantu zvaigznāju".

Beāte Cehanoviča kļuvusi par uzvarētāju bioloģijā.

Sanijai Eihei - atzinība matemātikā.

Ģimnāzijas komanda Minskas festivālā godam prezentēja savu skolu, Dobeli un Latviju.

Vēstures muzeja apmeklējums.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi