Talanti atklājas poētiskajā kafejnīcā

Pēc latviešu valodas un literatūras skolotājas Vēsmas Rones rosinājuma ģimnāzijā pēc ilgāka pārtraukuma atsākta tradīcija pulcināt  un iedrošināt atklāt skolasbiedriem savus talantus tos skolēnus, kuri savu radošumu izpauž pašu radītā dzejā, prozā, mūzikā. Pirmā poētiskā kafejnīca interesentus bija pulcinājusi 8. martā bibliotēkā.

Pasākumu vadīja Andris Saliņš no 11.BK un  Kristija Krista Frīdmane no 11.A2 klases, ar saviem dialogiem panākot brīvu un nepiespiestu gaisotni. Andris pats arī iesāka darbu lasījumus, iepazīstinot ar savu dzejoli "Ceļš". Uz vaicājumu, kāpēc viņš savus darbus nepopularizē, Andris bilda, ka pašam tie šķiet vēl ne pārāk veiksmīgi. Tomēr direktores vietniece Kristīne Pakule zināja stāstīt, ka novada jauno literātu izdevumā "Jaunie spārni" ir publicēti gan Andra, gan vēl citu ģimnāzistu garadarbi. Savukārt direktore Inese Didže un skolotāja Vēsma Rone mudināja visus jaunos autorus savus darbus saglabāt digitāli, lai tos varētu publicēt un turpināt veidot ģimnāzijas literāro brošūru "Skolas laiks", kāda atkal tiks gatavota uz skolas simtgadi.

8.A klases skolniece Monta Anna Rudmieze runāja savus dzejoļus par mājām. Meitene ir aktīva grāmatu lasītāja, jo ir pārliecināta, ka tādējādi paplašinās vārdu krājums un redzesloks. Viņas mīļākais autors ir Imants Ziedonis. Monta raksta arī ludziņas.

Eduards Liepiņš no 8.B klases, arī iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa darbiem, raksta literārās pasakas. Publika tika iepazīstināta ar pasaku "Meliem īsas kājas".

Ģimnāzijas audzēkņi nebaidās ķerties arī pie lielformāta literāriem darbiem. Marta Eglīte no 8.A klases savam romānam par pusaudžu problēmām devusi nosaukumu "Spoku pilsēta" un uzrakstījusi jau pāris nodaļas. Klausītāji dzirdēja fragmentu no topošā darba. Līdzīgi pie grāmatas strādā 10.BK klases skolēns Renārs Štraups. Tas būs autobiogrāfisks darbs ar reāliem tēliem, prototipiem  izmantojot savus klasesbiedrus.

Savukārt 8.A klases audzēknis Kristers Vaits pievērsies humoristisku, arī repojamu pantu rakstīšanai. Interesanti, ka dažus Kristera tekstus savā mūzikā izmanto grupa "Dziļi violets".

Poētiskās kafejnīcas viesi iepazina tuvāk savu skolasbiedru talantus arī cita veida radošās izpausmēs. Simona Mežgale no 10.A1 klases regulāri ar labiem panākumiem piedalās skatuves runas konkursos. Viņai patīk patriotiska dzeja par mūsu valsti, par šodienas aktualitātēm, un klausītāji Simonas sniegumā dzirdēja Vitauta Ļūdēna dzejoli "Atzīšanās". Kā allaž atraktīvi sevi pieteica 11.BK audzēknis Pēteris Einbergs. Savukārt mūzikas olimpiāžu dalībnieces Esteres Kristiānas Ozoliņas no 10.A1 klases priekšnesums, izpildot pašas sacerētu dziesmu ģitāras pavadījumā, bija skanīgs pasākuma noslēgums.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Publika klausījās ar interesi.

Pasākuma vadītāji Andris Saliņš un Kristija Krista Frīdmane.

Direktores vietniece Kristīne Pakule mudina gatavot darbus brošūrai "Skolas laiks".

Montai Annai Rudmiezei iedvesmu sniedz mājas, daba un kaķi.

Eduards Liepiņš stāsta savu pasaku par meliem.

Marta Eglīte raksta "Spoku pilsētu" par pusaudžu problēmām.

Kristaps Vaits ir sadarbojies ar grupu "Dziļi violets".

Simonai Mežgalei patīk runāt patriotisku dzeju.

Pētera Einberga  izteiksmīgā uzstāšanās neatstāja vienaldzīgu nevienu.

Renāra Štraupa grāmata būs par saviem klasesbiedriem.

Muzicē Estere Kristiāna Ozoliņa.

Skolotāja Vēsma Rone atzīst –poētiskā kafejnīca atsākusies veiksmīgi, jo jaunieši paši ir ieinteresēti tajā darboties.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu