Jau tradicionāli svētkus sagaidām ar balti klātu galdu
  • Darba sanāksme DzMC zālē
  • Ģimnāzijas saimi apsveic Guntis Safranovičs

Svētkus sagaidām ar gandarījumu par veiksmīgu akreditāciju

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienas, Darba svētku un Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas ieskaņās piektdien, 30.aprīlī, Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki tika aicināti, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, ierasties uz neilgu  darba sanāksmi Dabaszinātņu mācību centra zālē.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže kolēģiem atgādināja, ka nule veiksmīgi noslēgusies  ģimnāzijas akreditācija, un sacīja lielu paldies kolēģiem par ikviena ieguldījumu šī procesa sekmīgā iznākumā.

- Latvijas svētki saskan ar Dobeles Valsts ģimnāzijas svētkiem, - sacīja Inese Didže. - Es varu teikt paldies ikvienam no jums, skolotāji un tehniskie darbinieki, par to, ka sešus gadus ilgais pārbaudījums - akreditācija - ir godam aizvadīts. Mēs esam strādājuši un rādījuši savu prasmi ļoti, ļoti grūtā situācijā pašā finālā, kad akreditācijas process norisinājās tieši iestādē. Tas bija sarežģīti gan komisijai, gan mums, gan pašvaldībai kā skolas dibinātājai, gan vecākiem. Šādu akreditācijas procesu Latvijā mēs piedzīvojām pirmoreiz. Un es ceru, ka pēdējo. Bet no tā mēs esam daudz mācījušies. Ikviens var e-klasē iepazīties ar akreditācijas ziņojumu. Ar to mēs turpināsim strādāt tālāk, lai saprastu, ko varam izmantot, par ko varam priecāties, lepoties un ar ko varam arī dalīties, jo akreditācijas komisijas locekļi ir arī vaicājuši par mūsu iespējām sadarboties atsevišķās jomās.

Vērtējumi ir tuvu tiem, kādus mēs paši sev noteicām, un par to ir liels prieks. Esam gods godam akreditācijas procesā iekļāvušies. Taču izaugsmes iespējas joprojām ir.

Ģimnāzijas kolektīva viesis todien bija Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks, kādreizējais ģimnāzijas direktors Guntis Safranovičs, kurš pauda prieku  par iespēju pēc ilgāka laika  piedalīties šādā publiskā darba sanāksmē.

- Saprotu, cik jums šis mācību gads ir bijis grūts, tajā pašā laikā - nozīmīgs. Esmu pārliecināts, ka akreditācijas komisija ģimnāzijā varētu ierasties jebkurā brīdī un secināt, ka skola tai ir gatava. Tas ir liels gandarījums, kad šis process beidzas un redzams labs rezultāts. Šajā brīdī jums tas var būt arī neliels stimuls, motivācija strādāt tālāk. Šis gads ir pagājis, strādājot gan skolā, gan mājās, kad varbūt nav bijis īsta uzmundrinājuma, tāpēc mēs visi esam noguruši. Bet, lai arī grūti, lai arī reizēm nolaižas rokas, es aicinu - kaut vai paši sev uzsitiet uz pleca, jo paši vislabāk zināt, cik jūs esat labi, cik daudz varat izturēt un ka esat gatavi strādāt tālāk. Mēs visi ļoti ceram, ka 1. septembris mūs sagaidīs skolā motivētus, drošus un varēsim strādāt tā, kā esam ieraduši līdz šim. Novēlu jums spēku un optimismu!

Sanāksmes izskaņā ģimnāzijas saimei bija sarūpēts balti klāts simbolisks svētku galds.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu