Svētki ar Latviju sirdī

Ar saviļņojošu lepnumu par savu valsti runātās dzejas rindās, skanīgās dziesmās un raitā dejas solī  16. novembrī  izskanēja Latvijas simtgades svētkiem veltīti koncerti Dobeles Valsts ģimnāzijā.

Uzrunājot koncertu dalībniekus un klausītājus, ģimnāzijas direktore Inese Didže atgādināja, ka no Latvijas valsts 100 gadiem tikai 49 ir bijuši brīvības gadi.

– Jūsu mūži saskan ar šo brīvvalsts laiku, kad mēs esam spējuši mūsu valsti atjaunot, attīstīt. Ikdienā mēdzam teikt: nepatīk šis un nepatīk tas, daudz kas mums traucē, kaut kas nesanāk... Tas viss ir pareizi, jo mēs augam. Tāpat kā Latvija, kas ir mūsu sirdīs. Tā ir mūsu valsts, un mēs vienmēr teiksim, ka Latvija ir tā, ar ko saistām savu nākotni, tāpēc tā ir mūsu atbildība, kādai būt Latvijas valstij nākotnē, mūsu rūpe, lai mēs šeit justos labi, lai mēs Latviju sauktu par savu,  nevis par šo vai to valsti.  Ja mēs dzirdam teicienu: "Saules mūžu Latvijai!", tad mēs saprotam, ka šis saules mūžs ir jūsu rokās.  Lai tas tiešām ir saulains mūžs!

Pēc direktores vēstījuma par Dobeles novada piešķirtajiem apbalvojumiem valsts svētkos ar ilgstošiem aplausiem tika sumināta bioloģijas skolotāja Gita Heistere un ģimnāzijas absolvente, dzejniece un publiciste Inese Zandere, kuras apbalvotas ar Goda Zīmi, un koncertmeistars Valdis Tensons, kuram piešķirts Atzinības raksts.

Koncertā mijās izjustas dzejas rindas par Latviju ar skanīgu, kvalitatīvu koru dziedājumu un dejotāju emocionālu sniegumu.

Saviļņojošas izjūtas raisījās, uzklausot direktores vietnieces Kristīnes Pakules stāstījumu par Valsts karogu, kas koncertu laikā greznojās pie sienas. Šis ļoti vecais karogs nācis no kādām mājām, kuras palikušas bez saimnieces, un bijis nolemts nebūtībai līdz ar savu līdzšinējo mītnes vietu. Kristīne Pakule lēmusi citādi, un nu karogam ir iespēja turpināt savu misiju – apliecināt savu valsti, iedvesmot, mudināt, aicināt. Tāpēc šis Latvijas simbols tika izkārts pasākumu laikā, lai jaunās paaudzes apzinātos savas valsts vēsturisko nozīmību un šī apziņa mudinātu viņus izglītoties, attīstīties, darboties Latvijas labā.

Vislielāko pateicību pelnījuši Valsts svētku koncerta organizatori un īstenotāji - latviešu valodas skolotāja Vēsma Rone par atbalstu tekstu izvēlē, 10. klašu skolēni -runātāji un noformētāji - un viņu klašu audzinātājas Dzintra Stūre un Marīte Barakauskaite, direktores vietniece  Kristīne Pakule par visa koncerta kopā salikšanu un seno karogu, kori "Sadziedis" un "Dzirkstele", čellisti Eduards Liepiņš, Roberts Udalovs un Anna Bulmere, diriģents Raimonds Bulmers un koncertmeistars Valdis Tensons, deju kolektīvs "Solis" un vadītāja Ligita Urbele.

Paldies ikvienam, kurš pielika savu roku, prātu un pozitīvo attieksmi, lai būtu skaisti svētki!

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Runā 10. klases skolēni.

Dziedātāji un dejotāji bija vienojušies kopīgā sniegumā.

Koru skanējumu lieliski papildināja čellistu muzicēšana.

Kristīne Pakule stāsta senā karoga stāstu.

Daudzi bija ieguldījuši lielu darbu, lai viss izdotos labi.

Visi koncerta dalībnieki un rīkotāji.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu