"Solis" dejo Bauskā

Aprīļa nogalē Bauskas kultūras centrā notika tautas deju ansambļa “Jandāls” studijas un kolektīva deju draugu koncerts “Ak, mēs abi divi”, kas ik gadu tiek organizēts, lai svinētu jauniešu deju kolektīvu draudzību, kas godā tur un spēcina senās latviešu dejas tradīciju. Šogad sadancis notika jau septīto reizi.

Koncertā kopā ar citiem kolektīviem piedalījās arī Dobeles Valsts deju kolektīvs “Solis”, vadītāja Ligita Urbele. Koncertā, kurš notika nu jau pēc deju skatēm pirms Dziesmu svētkiem, katrs kolektīvs dejoja savas mīļākās dejas un jauki, ka neviena deja neatkārtojās.

 

29.aprīlī devāmies uz Bauskas Kultūras centru, kur dienu iesākām ar mēģinājum un gatavošanos koncertam.  Pēc nelielas atpūtas vienojāmies kopīgā mēģinājumā ar citiem kolektīviem, lai iemācītos fināla uznācienu koncerta noslēgumam.

Pēc tam sākās īstā rosība. Ģērbtuvē uzmanīgi tika uzvilkti tērpi, meitenes viena otrai sapina bizes, puiši palīdzēja sasiet lakatiņus. Drīz vien sākās koncerts un sākās manāms satraukums, tāpēc vienojāmies kopīgā kolektīva tradīcijā- saucot mūsu saukli: “Kas tur soļo, kas tur dzied-solis, solis dancot iet.” Tad jau pienāca arī laiks doties uz skatuves un dejotu mūsu skaistās dejas- “Parādies, Tu saulīte”, “Cūkas driķos” un “Sudmaliņas”.

Kad koncerts noslēdzās, tikām mīļi aicināti pievienoties pēc koncerta ballē “Iejāj Bauskā”, kas bija kovboju stilā. Novelkot tautastērpus varējām iejusties kovboju puišu un meiteņu tēlos. Balles laikā visiem kolektīviem tika uzdots uzdevums- sagatavot 30 minūtēs priekšnesumu. Tos pēc tam vērtēja žūrija.  Izdarījām to godam, arī žūrija atzinīgi to novērtēja. Lai arī neieguvām uzvaru, izbaudījām gan savu, gan citu kolektīvu priekšnesumus.  Neskatoties uz to, ka priekšnesumi tapa īsā laikā, tie bija interesanti un aktīvi.

Kā jau dejotājiem, dzirdot mūziku grūti nosēdēt  malā, turpinājām griezties dejā arī balles laikā. Ik pa laikam apsēdāmies pie mūsu klātā galda, lai mazliet atvilktu elpu, uzkostu un mazliet padzertos, lai atkal grieztos dejā kopā ar citiem kolektīviem.

Bauskā vēl vairāk satuvinājāmies un viens otru atbalstījām. Kāds aizmirsa pastalas- devām savas. Sajaucām soļus- čukstējām priekšā nākamos. Palīdzējām pārģērbties uz nākamo deju. Likām smieties viens otram un jutām līdzi arī citiem kolektīviem. 

Tekstu sagatavoja JDK “Solis”

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu