Viens no rūpīgākajiem darbiem
  • Darbu vērtētājiem savu viedokli izteica arī kolēģes

Skolotāju sadarbība kompetenču izglītībā turpināsies

Kā jau iepriekš skaidroja Andris Jakovļevs, kompetenču pieejas izglītībā būtība ir sadarbība - gan starp skolotājiem, gan skolēniem. Tāpēc jau vairākus gadus darbojas projekts, kurā iesaistījusies bioloģijas skolotāja Gita Heistere, vizuālās mākslas skolotāja Inga Ozoliņa un mājturības skolotājs. Bioloģijas skolotājas vadībā 7. klasē zēni ir mācījušies atšķirt augus, vākuši  un sagatavojuši tos iecerētajam dekoram.  8. klasē vizuālajā mākslā  skolēni apgūst attēla telpisko kompozīciju, perspektīvu. Izmantojot iegūtās zināšanas, zēni veido savus darbus, gatavo rāmīšus.

-           Sākotnēji skolēni zīmē telpu ainavā – ar domu izprast, kā mainās krāsa priekšplānā un tālumā, kā samazinās vai palielinās objekti. Viņi zīmē ainavu, ar domu, ka tā tālāk parādīta līdzīgā kompozīcijā ar dabas materiāliem, - skaidroja Inga Ozoliņa. – Šos zīmējumus esmu atdevusi skolēniem, tāpēc tagad ir grūti spriest, kas no apgūtā ir īstenojies šajās glezniņās, jo nav iespējams salīdzināt ar iepriekšējiem darbiem, - atzina Inga Ozoliņa, bilstot, ka tomēr var vērtēt, vai vizuālajā mākslā dzirdētais ir izmantots. – Var redzēt, ka daži autori ir domājuši, lai glezniņā būtu jaušams telpiskums, lai tā  nebūtu “plakana”. Un jauki arī, ka zēni aprakstījuši savu ideju. Tas ir svarīgi, ka skolēns prot izstāstīt, uzrakstīt par to, ko gribējis darbā attēlot.

Skolotāji atzina, ka svarīga ir arī darbu apraksta kvalitāte gan vizuālā noformējuma, gan valodas prasmes aspektā. Tāpēc ir nodoms, sadarbības kompetenču izglītībā projektu turpinot, tajā iesaistīt arī latviešu valodas skolotājas.

Par 8. klašu zēnu darinājumu kvalitāti šogad Andris Jakovļevs bilda – tā esot augstāka nekā pērnā gada astotklasniekiem. Tomēr nemainīgs ir viens aspekts: visu nosaka attieksme pret paveicamo darbiņu, - ja glezniņas ierāmējums izgatavots ar rūpību, arī ainava izskatās labi.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu