Skolotājiem - visskaistākie ziedi no "divpadsmitajiem"
  • Pasākums norisinājās DzMC pagalmā
  • Skan pateicības vārdi no "divpadsmitajiem"
  • Muzikāls sveiciens no "devītajiem"
  • Mirklis pirms "sirsnīgā foto"
  • Visi kopā, lai taptu bilde no ģimnāzijas ēkas trešā stāva.
  • Katram skolotājam tika pasniegta kartīte ar viņam piešķirto nomināciju.
  • 7.B un 12.A2 klašu audzinātāja Marīte Barakauskaite atzīta par praktiskāko skolotāju
  • Iespējams, topošie skolotāji vada angļu valodas stundu

Skolotājiem - skolēnu pateicība, nominācijas un sirsnīgs foto

2.oktobra rītā ģimnāzijas skolēnu padome bija aicinājusi skolotājus Dabaszinātņu mācību centra pagalmā, lai suminātu viņus Skolotāju dienā.

Apsveicot kolēģus profesionālajos svētkos, ģimnāzijas direktore Inese Didže bilda, ka pirmo reizi Skolotāju diena tiek atzīmēta ārpus ģimnāzijas ēkas. - Šoreiz pulcējamies pagalmā, un ir pirmā reize, kad vēlamies šo dienu organizēt pavisam citādi. Mums aiz muguras ir šaura laipa, un priekšā - tāda pati: kā būs... Es gribu teikt milzīgu paldies tiem skolotājiem un skolēniem, kuri spēja apvienot savas domas un šodien izdarīt tā, lai kāds no jauniešiem mēģinātu pārbaudīt savas prasmes, uzņēmību būt par skolotāju. Ja iepatiksies, varbūt ir vērts mēģināt vēlreiz. Jo mums patiesi ir nepieciešams jaunu skolotāju “iesaukums”. Mēs varam būt gandarīti, redzot, ka aug jaunieši, kuri var būt tikpat labi kā mēs un vēl labāki. Lai mums šī diena ir svētki un lai mēs augam visi kopā!

klašu skolēni bija padomājuši par īpašiem sveicieniem saviem skolotājiem. Kā vēstīja pasākuma vadītāji, tikusi radīta īpaša komisija, kas novērtējusi katru skolotāju, lai izzinātu, kurās jomās pedagogs ir vislabākais. Iznākumā katram skolotājam bija sagatavota personiska, tikai viņam atbilstoša nominācija, kas bija vizualizēta piespraužamā kartītē.

Izskanēja arī muzikāls sveiciens no devītklasniekiem.

Pasākuma beigās skolēni sastājās līdzās, izveidojot sirds formu ap skolotāju grupu, un tapa sirsnīgs foto, tādējādi apliecinot mīlestību saviem pedagogiem.

Vēlāk norisinājās saīsinātās mācību stundas, kuru daļu vadīja ģimnāzisti, stundas norisi iepriekš saskaņojot ar skolotāju.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu