Skolotāji no Zviedrijas interesējas par ģimnāzijas pieredzi

20. un 21. septembrī Dobeles Valsts ģimnāzijā atkal viesojās kolēģi no Zviedrijas, kuri "Erasmus+" programmas ietvaros gūst jaunu pieredzi par pedagoģiskā darba metodēm dažādās valstīs. Pavasarī, maijā, ģimnāzija jau uzņēma divus skolotājus no Šilbekas skolas. Tagad pie mums uzturējās viņu kolēģi – Šilbekas skolas angļu un spāņu  valodas skolotāja Marina Garsija-Santosa (Marina Garcia-Santos) un sociālo zinību pedagogs Stefans Holmkvists Arfs (Stefan Holmqvist Arph).

Zviedru pedagogu uzturēšanās programmā bija gan Dobeles apskate un viesošanās Tērvetes dabas parkā, gan mācību stundu vērošana un piedalīšanās Ziedu paklāja veidošanā pie Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa.

Viesi atzina, ka iespaidi par redzēto Dobelē un Tērvetē ļauj secināt par Latviju kā skaistu zemi ar sirsnīgiem, jaukiem, atvērtiem cilvēkiem.

-       Mūsu apmeklējuma mērķis bija redzēt jūsu skolēnus, to, kā notiek komunikācija, sadarbība starp skolēniem un skolotājiem mācību stundās, - bilda skolotāji. - Bija interesanti salīdzināt, kā norisinās stundas pie jums un zviedru skolā. Daudz kas ir līdzīgs, bet ievērojām arī atšķirīgo. Jūsu skolēni ir ļoti atsaucīgi, mācības uztver ar atbildību. Protams, esam ieguvuši jaunu pieredzi.

Ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Tatjana Savicka pastāstīja, ka darbošanās  "Erasmus+" projektā bija paredzēta kopīga ar zviedriem, bet finansējums mūsu pusei netika gūts. Tomēr ģimnāzija bija gatava kolēģus uzņemt. – Mēs ceram, ka izveidosies ciešāki kontakti, lai jaunu sadarbības projektu varētu veidot jau konkrēti ar Šilbekas skolu, - sacīja Tatjana Savicka.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Zviedru skolotāji vēro sociālo zinību stundu ģimnāzijā.

Viesiem ļoti patika Ziedu paklāja veidošana pie Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu