6.un 13. novembrī Dobeles Valsts ģimnāzijā notika SIA LIELVĀRDS vadītie pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Skolotāju digitālās prasmes mūsdienīgā mācību vidē”.
  • Pirmo nodarbību atklāja ģimnāzijas direktore Inese Didže un metodiķe Gunta Pelnēna
  • Kursus vadīja IT konsultants Edijs Freimanis

Skolotāji apgūst mūsdienīgas digitālās prasmes

6.un 13. novembrī Dobeles Valsts ģimnāzijā notika SIA LIELVĀRDS vadītie pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Skolotāju digitālās prasmes mūsdienīgā mācību vidē”.

 Tas bija pirmais pasākums jaunajā Dabaszinātņu mācību centra Informātikas klasē. Ar jaunajām telpām varēja iepazīties un aprīkojumu iemēģināt ne tikai Dobeles valsts ģimnāzijas skolotāji, bet arī pedagogi no citām Dobeles, Auces un Tērvetes novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Nodarbības vadīja LIELVĀRDS lektors, informācijas tehnoloģiju konsultants Edijs Freimanis.

Gunta Pelnēna, DVĢ metodiķe

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu