Saistībā ar Dzimtās valodas dienu, ko pasaulē atzīmē 21. februārī, arī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinās aktivitātes, veltītas mūsu dzimtajai latviešu valodai un tās bagātībai.

Skolēni nosauc vislatviskākos vārdus

Saistībā ar Dzimtās valodas dienu, ko pasaulē atzīmē 21. februārī, arī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinās aktivitātes, veltītas mūsu dzimtajai latviešu valodai un tās bagātībai.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas vadītāja Vēsma Rone bilst, ka dzimtās valodas vērtībām veltīti pasākumi ģimnāzijā norisinājušies katru mācību gadu, vien šogad iecere tiek īstenota citādāk.

- Ieceres “Latviskākais vārds” iniciatore ir skolotāja Ilze Ose,  saistot to ar akciju valsts mērogā pagājušajā gadā “Mans latviskākais vārds” un iedvesmojoties no interneta vietnēs pieejamām videointervijām ar gan pazīstamiem, gan nejauši sastaptiem cilvēkiem par latviskāko vārdu. Skolotāja savās pamatizglītības posma klasēs mudināja veikt dažādus uzdevumus – ne tikai uzrakstīt latviskāko vārdu, bet arī pamatot, kāpēc izvēlēts tieši šis. Daudzi izvēlētie vārdi ir ļoti sirsnīgi un interesanti. Tos iesniedzām kopējai ekspozīcijai, ko Dabaszinātņu mācību centrā patlaban veido vizuālās un teātra mākslas, kultūras pamatu, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Signe Kukare.

Skolotāja stāsta, ka saviem vidusskolēniem lūgusi uzrakstīt vienu līdz trīs viņuprāt latviskākos vārdus. Skolēni iesūtījuši visdažādākos vārdus – gan politiski motivētus, gan tādus, par kuriem vairāk piedomāts, piemēram, pastalas, dzintars, ģimene, cielava, sēta, zīmulis, Līgo, sakta, Māra.

- Esam nolēmušas un bibliotekāre Gunda Akermane labprāt piekritusi visus mūsu savāktos vārdus apkopot un, visticamāk, nākamā mācību gada sākumā izveidot nosacīti Dobeles Valsts ģimnāzijas latviskāko vārdu “portretu”. Cerēsim, ka nākamajā mācību gadā mācības noritēs ierastā ritmā, un domāsim, kā šo krājumu izmantot. Tuvākais ar valodu saistītais pasākums būs Eiropas valodu diena septembra beigās. Iespējams, kādam no nākamo 10. klašu skolēniem arī zinātniski pētnieciskā darba temats varētu būt saistīts ar šo apkopojumu.

Skolēnu iesniegtie vislatviskākie vārdi un izvēles pamatojumi, papildināti ar skolotājas Signes Kukares piemeklētajiem attēliem, ir izvietoti DzMC telpās kopējā ekspozīcijā, kas veltīta ģimnāzijas veikumam dažādās jomās attālināto mācību periodā.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu