11.A2 klase sarunā ar projekta dalībniecēm
  • Projekta dalībnieki iesaista aktivitātēs 10.A1 klases skolēnus

Skolēni izmanto "Piedzīvojuma Gars" piedāvājumu

13. septembrī pēc 10. klases skolēnu ierosinājuma Dobeles Valsts ģimnāzijā viesojās jaunieši no Čehijas, Lietuvas, Itālijas, Spānijas, Slovēnijas un Grieķijas, kuri biedrības “Piedzīvojuma Gars” projektā praktizējas iemaņās, kā strādāt ar skolēniem par sociālās iekļaušanas un aktīvas līdzdalības tematiem, arī seksuālo minoritāšu kontekstā.

Projekta dalībnieki klases stundu ietvaros, atbilstoši mācību standartam, vadīja nodarbības par toleranci, sociālo iekļaušanu skolēniem no 10.A1, 10.A2, 11.A2., 12.A1 un 12. BK klasēm. Nodarbības norisinājās angļu valodā, tādējādi sekmējot mūsu jauniešu ne tikai komunikācijas, bet arī valodas prasmju attīstību.

Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu