11. klašu iestudējumu dalībnieki un skolotājas pēc labi padarīta darbiņa
 • Svētku pasākumus vadīja Rūta Stilve, Egita Adomoviča un Baiba Dalbiņa
 • Epizode no "Ķīlnieku krīzes Ziemassvētkos"
 • Atbrīvot Ziemassvētku vecīti ierodas detektīvi no Vācijas
 • Rūķis Aušulis kopā ar draugiem
 • Izdevies labi!
 • Nejauša sastapšanās viesu namā
 • Jestras dejas ...
 • ... kopā ar skatītājiem
 • Ir gandarījums par paveikto - pilnas rokas ar pateicībām!
 • Paldies skolotājiem un darbiniekiem!
 • Iestudējumu autori Elizabete Treilība (no labās), Mārtiņš Mārcis Pavļukovskis un Rūta Stilve kopā ar direktori Inesi Didži
 • Dalām dāvanas! Savu sveicienu skolotājiem un darbiniekiem sagādājusi 10.A2 klase. Paldies!

Semestra noslēgumā - jautras izrādes un pateicības

20. decembris Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem bija pirmā mācību semestra pēdējā diena, kad tika izsniegtas liecības un pa klašu grupām norisinājās mācību pusgada  noslēguma pasākumi Ziemassvētku noskaņās.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže, uzrunājot skolēnus, mudināja viņus savās ģimenēs pārrunāt svētku tradīcijas, atminēties, kā svētki svinēti katrā saimē agrāk un kā tas notiek šolaik, - ar vēlmi samīļot citam citu, pateikt paldies, pasapņot par nākotni, padomāt par savām Ziemassvētku apņemšanām, kā rīkoties labāk, paveikt vairāk, lai mums pašiem par to būtu prieks.

11. klašu skolēni tradicionāli gatavo Ziemassvētku iestudējumus, ar ko iepriecināt skolasbiedrus. Katrreiz tie pārsteidz un iepriecina ar jauniešu izdomu, radošumu un atraktivitāti, un arī 2019. gada izskaņa nebija izņēmums. 11.A1 klase pēc Elizabetes Treilības scenārija izrādīja ķīlnieku krīzi Ziemassvētkos, iestudējumā izmantojot arī jaunākās datortehnoloģijas. 11.BK klases skolēni bija iestudējuši savas klasesbiedres Rūtas Stilves stāstu par Rūķa Aušuļa un viņa draugu piedzīvojumiem Ziemassvētkos. Savukārt internacionālu svētku svinēšanu ar dažādu tautu nacionālo iezīmju demonstrēšanu un jestrām dejām, ceļmalas viesnīcā satiekoties nejaušiem apmeklētājiem, pēc Mārtiņa Mārča Pavļukovska ieceres bija sarīkojuši 11.A2 klases skolēni.

Pēc aizraujošajām izrādēm ģimnāzijas direktore Inese Didže un vietniece Kristīne Pakule pasniedza skolas pateicības daudziem skolēniem, kuri liecībās saņēmuši tikai labus un teicamus vērtējumus, bijuši radoši un aktīvi ģimnāzijas norisēs, kā arī par centību mācībās.

Vairākiem skolēniem tika pasniegti atzinības raksti par veikumu Prāta sporta spēļu „Zemgale” logo izveides konkursā.

Ģimnāzijas Pateicību par labām un teicamām sekmēm un radošu un aktīvu darbošanos saņēma:

7.B klasē - Kristers Rikuns, Laura Ridus;

8.A– Maira Cine, Emīls Grants, Henrijs Koleda, Elīna Jana Aukmane;

8.B – Daniela Akuļenko, Līva Ozoliņa, Alīna Petjukeviča;

9.A -  Kristīne Elizabete Brīkše, Evelīna Katrīna Karņevska, Valērija Zarovska;

10.A1 - Ilvija Buivide, Ieva Vācere, Letīcija Veinberga;

10.A2 – Anastasija Varmahovska, Santija Veselova, Astra Mazpreciniece;

10.K – Violeta Kobjakova, Alīna Pčolka;

11.A1– Beāte Cehanoviča, Edijs Mezits, Marija Ņikitina, Laura Skorodihina;

11.A2  - Anna Kosinkina;

12.A1 – Anastastija Bargatina, Ineta Buivide, Megija Pole, Toms Jaunozols;

12.A2 – Karīna Kondrāte, Lība Karlīna Varapoga;

12.BK – Sabīne Bogdānova.

Pateicību par  labiem un teicamiem mācību sasniegumiem saņēma:

7.A klasē - Līva Eglīte, Mikus Jansons, Katrīna Koņušeka, Ance Ķezbere, Līva Limanāne, Annija Smilga, Aleksis Smokro, Verners Veinbergs, Elizabete Tīna Puķīte;

7.B – Simona Ģierte, Ieva Karro, Anete Stepiņa, Līga Blumfelde;

8.A - Kristiāna Trušele;

8.B – Tomass Kristers Ignatjevs-Rozenlauks, Rainers Mozulis, Ketrīna Driķe;

10.A1 – Kristaps Mierlauks;

10.A2 – Leonora Jankoviča, Ariana Kaimiņa;

10.K – Kellija Ieva Meiere;

11.A1 – Klinta Mozule;

11.A2 – Baiba Dalbiņa;

12.A1 – Madara Āboma, Elīna Boiko;

12.A2 – Alise Glūzda, Oļegs Baranovs, Dilans Kabajevs,Adriana Ļeonova, Samanta  Veinberga.

Par centību mācībās un radošumu pateicību saņēma:

7.A klasē - Elīza Bilkšte, Krista Kacina, Milana Naudiņa, Andija Peļņa;

7.B - Endijs Dozbergs;

8.A - Markuss Skujevskis, Edvards Juhimenko;

8.B - Viviāna Veinberga, Megija Sproģe, Ņikita Cvetkovs, Beāte Šmuksta;

9.A – Rebeka Grava;

9.B – Alīna Zaiceva;

10.A1 – Emma Millere;

10.A2 - Ingmārs Jakovļevs, Kristers Vaits, Viktorija Zaviša, Betija Zvirbule, Linda Homka;

11.A1 – Gustavs Janaitis;

11.A2 – Adriana Paula Kristapsone;

12.A1 – Laura Done, Vendija Brikmane, Simona Mežgale, Rūdis Šķupelis;

12.A2 – Regnārs Lambreksis, Saiva Līga Sjakste;

12.BK – Fabians Kapustjonoks, Renārs Štraups.

Noslēgumā katrai klasei tika saldumu pakas līdz ar sarīkojuma vadītāju Egitas Adomovičas (11.A1), Baibas Dalbiņas (11.A2) un Rūtas Stilves (11.BK) Ziemassvētku novēlējumiem. Ar vislielākajām gavilēm skolēni pauda pateicību skolotājiem par ieguldījumu ģimnāzistu sasniegumu kaldināšanā. Paldies skolēniem par lielisko sniegumu un viņu skolotājiem par atbalstu!

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu