Sekmīgi absolvēta Panākumu universitāte

10. aprīlī izlaidumu atzīmēja "Biznesa augstskolas Turība" profesionālās pilnveides izglītības programmas jauniešiem "Panākumu universitāte" absolventi, starp kuriem bija arī 12 Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni.

"Biznesa augstskolas Turība" programma "Panākumu universitāte" jauniešiem un pedagogiem piedāvā reizi mēnesī apmeklēt lekcijas ar Latvijas  populārākajām un profesionālākajām personībām, iedvesmoties no viņām un iegūt plašāku pasaules redzējumu;  reizi mācību gadā apmeklēt Panākumu Sesiju, kuras laikā ir iespēja doties uz Latvijā veiksmīgiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, lai pilnveidotu savas zināšanas par uzņēmumu vadību un uzdotu sev interesējošos jautājumus; piedalīties "Panākumu Universitātes" konkursā un cīnīties par sponsoru sarūpētām balvām; iesaistīties "Biznesa augstskolas Turība" aktivitātēs un iegūt 2 budžeta vietas augstskolā vai  studiju maksas atlaides pirmajam mācību gadam 25% apmērā, kā arī, absolvējot programmas "Panākumu Universitāte" 2 gadu programmu, iegūt apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, nodrošinot savu pirmo ierakstu CV.

Kopumā universitāti šogad veiksmīgi beiguši 12 Dobeles ģimnāzistu. Jaunieši saņēma apliecību par dažādu ar karjeras izglītību saistītu zinību apgūšanu divos gados, kā arī programmas sponsoru sarūpētas dāvanas. 10.A1 un 10.A2 klases skolēni ieguva biļetes uz Dailes teātra izrādi "Būt Kejai Gondai". 11.BK ģimnāzisti Arnolds Alberts Ozols, Alise Štāle un Anželika Maļavkina saņēmuši 25% atlaidi pirmā mācību gada maksai "Turībā", ko pēc programmas nosacījumiem piešķir desmit dalībniekiem. Savukārt Maksims Līvmanis ir viens no diviem universitātes beidzējiem, kuriem tika 100% atlaide pirmā mācību gada maksai.

Mācības šajā mācību gadā Panākumu universitātē uzsākuši 37 Dobeles ģimnāzisti, kuri divos gados apgūs zinības uzņēmējdarbības un psiholoģijas jomās.

11.BK klases skolēni Samanta Elīna Zīverte un Arnolds Alberts Ozols sniedza nelielu ieskatu Panākumu universitātes norisēs. Jaunieši uzsvēra, ka lekciju laikā tikušies ar interesantiem cilvēkiem, ieguvuši daudz jaunas informācijas, paplašinājuši savu redzesloku un guvuši skaidrāku redzējumu par iespējām īstenot savus nākotnes nodomus.

Samanta: - Par universitāti uzzināju 10. klases sākumā. Izvēlējos uz to braukt, jo man tas šķita ļoti saistoši. Nodarbības bija reizi mēnesī. Divus gadus mācījusies, esmu ieguvusi jaunu pieredzi un arī dokumentu, ko tagad varu pievienot savam CV, un tas man turpmāk noderēs. Ja vēlas saņemt apliecību, ir jānokārto tests ar visdažādākajiem jautājumiem gan no lekcijās dzirdētā, gan citiem. Katra lekcija bija izzinoša, īpaši jomās, kas attiecas uz pareizu savas karjeras veidošanu, no dažādiem skatupunktiem. Lektori – dažādu profesiju pārstāvji - stāstīja, kā paši sasnieguši savus mērķus, kā var  gūt labus panākumus, un tamlīdzīgi. Universitāte ir devusi pārliecību, ka varētu pati veidot savu karjeru.

Arnolds: - Noteikti ir vērts Panākumu universitāti apmeklēt. Tajā ir daudz interesantu lekciju. Strādājām pilnu darba dienu, nodarbības vadīja vairāki lektori. Piemēram, autosportists Reinis Nitišs stāstīja par saviem sasniegumiem.

Jaunieši ir vienisprātis, ka šīs lekcijas viesušas lielāku skaidrību par savu nākotnes nodarbes izvēli. Viņi vēl neatklāj, kurā jomā turpinās izglītoties pēc ģimnāzijas. Samanta bilst, ka tas noteikti būs saistībā ar darbu ar bērniem, Arnolds domā par biznesu lauksaimniecības nozarē.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Ivetas Meijas foto

10.A1 un 10.A2 klases skolēni tika pie teātra biļetēm.

Panākumu universitātes absolventi, kuri ieguva atlaidi pirmajam mācību gadam "Turībā".

Programmas vadītāji kopā ar skolu pedagogiem.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu