Direktores vietnieces auto tika līdz jumtam piekrauts ar dāvanām
  • Puse no sociālās pedagoģes kabineta bija pilna ar veltēm senioriem
  • Dāvanas atnesuši 7.B klases skolēni un audzinātāja Ilze Ose.
  • Iveta Meija un Kristīne Pakule gatavojas braucienam uz sociālās aprūpes māju.
  • Galamērķī vedumu sanest telpās palīdzēja 12.B klases skolnieks Marats Abdullajevs.

Sarūpēts dāsns vedums novada vecļaudīm

Jau daudzus gadus 1. oktobrī, kad tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, Dobeles sociālās aprūpes mājā tiek nogādātas veltes  novada vecļaudīm no Dobeles Valsts ģimnāzijas saimes.

Arī šoruden vientuļajiem senioriem tika aizvestas skolēnu, viņu vecāku un ģimnāzijas darbinieku sarūpētas dāvanas. Direktores vietniece Kristīne Pakule un sociālā pedagoģe Iveta Meija ar gandarījumu uzsvēra, ka, pateicoties arī klašu audzinātāju prasmei skolēnus motivēt šim labdarības pasākumam, šogad veltes ir tik dāsnas kā nekad iepriekš. Tas bija arī uzskatāmi redzams, jo dāvanu saiņi un maisiņi aizņēma turpat pusi Ivetas Meijas kabineta un Kristīnes Pakules vieglais auto tika piekrauts līdz jumtam.

Kristīne Pakule pastāstīja, ka akcijā iesaistās visu 7. - 12. klašu skolēni, vairāki veltēm pievienojuši arī norādi ar savu vārdu un klasi. Dāvanās galvenokārt ir ilgāk uzglabājami un izmantojumi pārtikas produkti, konservējumi, arī maisījumi, zinot, ka ir vecļaudis, kuri labprāt kaut ko cep.  Ticis ņemts arī vērā sociālo darbinieku mudinājums atvēlēt senioriem sadzīvē nepieciešamas lietas - dvielīšus, gultas veļu. Liels, liels paldies visiem par atsaucību un līdzdalību!

Iveta Meija bilda, ka sarunā ar sociālās aprūpes mājas darbiniekiem gūtas jaunas idejas jauniešu brīvprātīgajam darbam, citiem labdarības pasākumiem, ko īstenot turpmāk, kā arī karjeras izglītības aktivitātēm saistībā ar sociālo darbu.

Sarmīte Rone

Autores un Ivetas Meijas foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu