24. jūlijā, kad valstī tika paziņoti centralizēto eksāmenu rezultāti, svinīgs brīdis, saņemot dokumentus par vidējās izglītības iegūšanu, bija arī Dobeles Valsts ģimnāzijas 12. klašu absolventiem. Tiesa gan, izlaidums nenotika līdzšinējās ierastajās tradīcijās, jo, pandēmijas situācijas sakarā ievērojot veselības drošības nosacījumus, jauniešu tuviniekiem un citiem apsveicējiem pasākumu vērot nācās attālināti: viesi bija aicināti ģimnāzijas vecās ēkas aktu zālē uz  ekrāna sekot līdzi  translācijai no Dabaszinātņu mācību centra konferenču zāles.
 • Šī gada izlaidums klātienē - tikai absolventiem un skolotājiem
 • Ineta Buivide un Rūdis Šķupelis pasniedza ģimnāzijai absolventu dāvinājuma apliecinājumu - fotokolāžu par ceriņu stādīšanas procesu
 • Direktore Inese Didže apsveic Inetu Buividi
 • Dziesmots sveiciens no puišu ansambļa KPTT
 • Paldies skolotājiem!
 • Vēlreiz uzdziedam visi kopā
 • Skanot "Es izjāju prūšu zemi", īsti dejotāji nedancot nevar!
 • Tautas dejā kājas izlocīja arī absolventu audzinātājas
 • Kristīne Pakule pateicās par darbu skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem
 • 12.A1 klase un audzinātāja Iveta Meija
 • 12.A2 klase un audzinātāja Jolanta Šaknere
 • 12.BK klase un audzinātāja Gunda Akermane
 • Metam cepures gaisā - lai sapņi piepildās!

Saņemts gan atestāts, gan absolventa cepure

24. jūlijā, kad valstī tika paziņoti centralizēto eksāmenu rezultāti, svinīgs brīdis, saņemot dokumentus par vidējās izglītības iegūšanu, bija arī Dobeles Valsts ģimnāzijas 12. klašu absolventiem. Tiesa gan, izlaidums nenotika līdzšinējās ierastajās tradīcijās, jo, pandēmijas situācijas sakarā ievērojot veselības drošības nosacījumus, jauniešu tuviniekiem un citiem apsveicējiem pasākumu vērot nācās attālināti: viesi bija aicināti ģimnāzijas vecās ēkas aktu zālē uz  ekrāna sekot līdzi  translācijai no Dabaszinātņu mācību centra konferenču zāles.

Pirms  sarīkojuma vairāku absolventu vecāki, vaicāti par šīs dienas izjūtām, tomēr atklāti atzina – gribējies piedzīvot plašāku izlaiduma pasākumu saviem bērniem. Alises mamma: - Izjūtas ir netradicionālas, jo nav lielās pošanās svētkiem, nav ziedu klēpju, nav viesu. Ir citādāk. Bet svētku izjūtu jau katrs sev veido pats, jebkurā dienā. To vienmēr var atrast. Ir gandarījums par meitas ļoti labajiem panākumiem, mācoties ģimnāzijā.

 Džesikas tētis: - No vienas puses pozitīvas emocijas, jo ģimnāzijas laiks ir beidzies, bet no otras puses – situācija ar COVID rada vairāk negatīvo momentu. Tā ka svētku izjūtas nav. Protams, priecē, ka meita beidz ģimnāziju ar labiem sasniegumiem.

Mika vecmamma un mamma: - Nākam ar ziediem, ko pasniegsim pēc pasākuma. Tas nekas, ka nevar būt klāt. Toties omei būs jauna pieredze. Būs modernais izlaidums. Galvenais, ka viss ir veiksmīgi garām. Ar attālināto mācīšanos gāja visādi. Dažkārt bija jāpajautā, vai mācībās viss ir izdarīts. Katrā ziņā sadarbība ar mammu bija ļoti liela, ciešāka nekā parasti ikdienā.

Tomēr pasākuma nozīmību neierastā situācija nemazināja. Jaunieši bija svinīgi saposušies, bija dāvanas, sirsnīgi novēlējumi un pateicības vārdi, bija arī tradicionālās absolventu cepures, ko izgatavoja 11. klašu skolēni savu audzinātāju vadībā.

- Interesantā trīs gadu posmā jūs piedzīvojāt ļoti lielas pārvērtības, - absolventiem sacīja Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže. – Tik interesanta vēsture nez vai kādām klasēm līdz šim ir bijusi. Tik daudz kas ir noticis. Jūsu motīvs Žetonu vakarā bija “Starp diviem tiltiem”. Nu viens no tiem ir pāriets, absolvēta ģimnāzija, un jūs no vecāku cerībām esat kļuvuši par vecāku balstu. Nu ir visi pasaules ceļi vaļā. Bet joprojām jums līdzās būs jūsu vecāki, arī ģimnāzijas skolotāji un klases biedri, kam vajadzīgajā brīdī lūgt atbalstu.

Direktore pateicās absolventu klašu audzinātājām Ivetai Meijai, Jolantai Šaknerei un Gundai Akermanei par ieguldījumu nu jau bijušo klašu kolektīvu aktivitātēs, par atbalstu jauniešiem viņu izaugsmē.

Inese Didže atzina, ka iepriecina daudzu absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos. Aplausus saņēma Rūdis Šķupelis, kura veikums matemātikā novērtēts ar 93%. Viņa skolotāja  bija Jolanta Šaknere. Ineta Buivide latviešu valodā saņēmusi 89% (skolotāja Vēsma Rone). Angļu valodā Aivis Skutelis nopelnījis 99% un C1 vērtējumu, Ineta Buivide – 97% un C1 (skolotāja Elita Freija). Karīnai Kondrātei krievu valodā – 95%, C1 (skolotāja Jeļena Raņķe).

- Arī Latvija ir skatījusies mūsu izcilnieku virzienā, - turpināja direktore. – Pirms dažiem gadiem tika izsludināta Latvijas simtgades stipendija. Šogad tā tiek piešķirta absolventei Inetai Buividei. Tā nav tikai par mācību sasniegumiem. Katru gadu mēs raugāmies, ar kādu vārdu papildināt skolas stendu “Mēs lepojamies”. Par absolūti pārliecinošu sabiedrisko darbu, par atbalstu, radošumu un iniciatīvu, par ļoti augstiem mācību rezultātiem šis gods būs Inetai Buividei.

Inese Didže pasniedza Inetai Buividei arī direktores tradicionālo balvu – Sudraba Pūci.

Direktore minēja, ka augsti mācību sasniegumi ir arī Karīnai Kondrātei, Fabianam Kapustjonokam, Dilanam Kabajevam. – Mēs lepojamies ar saviem absolventiem un vēlam visiem tālāku izaugsmi, sasniegt jaunas virsotnes, nebaidīties sapņot, darīt to, kas ir aicinājums. Lai hobijs kļūst par jūsu darbu, jo tad darbu var darīt ar vislielāko interesi un aizrautību.

Līdz ar atestātu un sekmju izrakstu absolventi saņēma arī ikgadējo absolventu gadagrāmatu un bagātīgu fotoalbumu par K.Ulmaņa muzeju “Pikšas”. Audzinātājas katram pasniedza arī absolventa cepuri, ar kuru jaunieši fotografējās pie ģimnāzijas karoga.

Sarīkojuma gaitā jaunieši veltīja pateicības vārdus saviem vecākiem, pasniedza ziedus un absolventu gadagrāmatu skolotājiem. Šī gada absolventu kopīga dāvana ģimnāzijai ir ceriņi, kas jau iestādīti zālienā pie vecā korpusa. Apsveikumu gaviļniekiem bija sarūpējuši ģimnāzijas dziedošo un dejojošo kolektīvu vadītāji Raimonds Bulmers un Ligita Urbele, aicinot jauniešus atcerēties savas prasmes dziesmā un dejā un izprasot no absolventiem apsolījumu, ka viņi būs klāt kārtējos skolēnu Dziesmu un deju svētkos, kuri šogad diemžēl tika atcelti. Jaunieši saņēma pateicību par iesaistīšanos ansamblī, koros un deju kolektīvos, tādējādi spodrinot ģimnāzijas vārdu. Direktores vietniece Kristīne Pakule savukārt sacīja īpašu paldies absolventiem – skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu