Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1.vidusskolas absolventu salidojums

Skolu absolventu salidojums ir tikšanās brīdis, kuru gaida gan absolventi, gan pedagogi. Šoreiz svētki īpašā zīmē – Dobeles Valsts ģimnāzija pagājušajā gadā atzīmēja savu 100-to gadadienu, bet šogad Dobeles 1.vidusskola – 25 gadu jubileju. Skolu absolventu sarakstos 96 izlaidumos atrodami 5 373 absolventi, bet 1.vidusskolas 25 gados – 701 absolvents. Šajā reizē lielu darba daļu paveikt uzņēmās tieši absolventi – Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1.vidusskolas jubilejām veltītā salidojuma svinīgās daļas režisors bija Reinis Vējiņš (Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvents), pasākuma vadītāji – Kima Troicka (DVĢ absolvente, šobrīd RTU studente), Kristaps Nelsons (DVĢ 11.I klases skolnieks) un Nadežda Čerpaka, (DVĢ absolvente, šobrīd Dobeles novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja). Svinīgā pasākuma laikā ar priekšnesumiem skatītājus un klausītājus priecēja Dobeles Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Solis” (vadītāja Ligita Urbele) un koris “Sadziedis” (vadītājs Raimonds Bulmers). Abu kolektīvu sastāvā aktīvi iesaistījās un pasākumā piedalījās absolventi, kuri koncertēja jau šīs vasaras XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Daugavas stadionā, Mežaparka estrādē un Rīgas ielās.

Salidojumu kopskaitā apmeklēja ap 1500 absolventu un pedagogu.

Pasākumā iegādātā ieejas biļete bija izmantojama gan svinīgā pasākuma apmeklējumam Dobeles sporta hallē, gan arī pēc tam saviesīgajai daļai, sniedzot iespēju absolventiem un pedagogiem pulcēties un satikties ne tikai Sporta hallē, bet arī Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles Valsts ģimnāzijā. Pēc pasākuma saņemtās atsauksmes ļauj secināt, ka šo iespēju absolventi un pedagogi ļoti novērtēja, jo tādējādi bija iespēja ne tikai satikt savus bijušos klases un skolas biedrus attiecīgajā skolā, bet arī izmantot iespēju apskatīt skolas.

Cienījamākais absolvents – Alfons Oskars Jansons (1946.gada izlaidums) tikās ar presi (gaidāms raksts laikrakstā “Zemgale”) un skolotājiem.

Pasākumu apmeklēja arī Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvente, tagadējā Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Brīdi pirms svētku koncerta Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un viņa vietnieks  Guntis Safranovičs (bijušais Dobeles Valsts ģimnāzijas direktors) pasniedza pateicības rakstus abu izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldījumu skolu attīstībā.

Direktore Inese Didže

Foto Anete Podvinska

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu