"Sadziedis" dziedās kopā ar Mārtiņu Braunu un Dziesmu svētkos

Īpaši sekmīgs šis pavasaris ir ģimnāzijas jauniešu korim "Sadziedis" un tā mākslinieciskajam vadītājam Raimondam Bulmeram, jo 14. aprīlī Saldū notikušajā apriņķa amatieru koru Dziesmu svētku repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē, nopelnot 40,33 punktus, iegūts I pakāpes diploms un tiesības kā vienīgajam skolas korim no šī Latvijas reģiona piedalīties lielajos Dziesmu svētkos ar pilnu repertuāru.

Apsveicot kolektīvu, ģimnāzijas direktore Inese Didže pauda prieku, ka ir izdevies tik labi konkurēt ar pieaugušo koriem. – Nav bažu, vai jūs iederēsieties Dziesmu svētku Lielajā estrādē. Jūs būsiet droši, skanoši, jauni, skaisti, kā pienākas jauniešiem. Paldies par to, ko jūs darāt, lai Latvijas simtgade ieskanas arī ar jūsu dziedājumu. Tas ir nozīmīgi gan jums, gan jūsu vecākiem, gan skolai un sabiedrībai kopumā, lai mēs mācītos skaisti svinēt svētkus. Jūs to protat.

Diriģents sacīja korim paldies par ieguldīto darbu, tomēr neaizmirstot piebilst, ka, protams, varēja nodziedāt vēl labāk.

Raimonds Bulmers informēja dziedātājus, ka korim sagādāts vēl viens patīkams pārsteigums: 26. maijā Dobeles Ceriņu svētkos uzaicinātais komponists Mārtiņš Brauns vēlas dziedāt kopā ar "Sadziedi" un "Septiņiem sapņiem", izpildot himnisko "Saule. Pērkons. Daugava" un vēl citas M.Brauna kompozīcijas.

Bet pavisam drīz, 3. maijā, koris dosies uz jauniešu koru sadziedāšanos Gaiziņkalnā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Par lielisko panākumu - godam nopelnīts lielais kliņģeris.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu