Rezervētās tikšanās vietas, izvietojums

Atjaunots:

Mīļie absolventi!

Prieks redzēt ikvienu salidojumā! Pateicamies par savlaicīgu rezervāciju, tomēr vakara gaitā iespējams ne tikai pabūt ar savu klasi, bet arī paviesoties citur. Ja iepriekšejās rezervācijas nav, izmantojiet iespēju paciemoties pie tuvāko gadu absolventiem. Bijušos skolotājus un darbiniekus, kā arī ļoti ļoti cienījamos absolventus līdz 1958.gadam, gaidām jaunajā dabaszinātņu mācību centra (DZMC) zālē.