“Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis.” Šīs rindas no dzejnieka Māra Čaklā, kuram šogad atzīmējam 80. dzimšanas dienu, vārsmas bija vadmotīvs ģimnāzijas skolēnu publiskās runas konkursam, kura noslēgums ar pārliecinātāko runātāju uzstāšanos plašākas publikas un arī žūrijas priekšā norisinājās 12. februārī.
  • Skolotāja Iveta Meija uzteic Kristapu Dūzi par atklāto uzstāšanos.
  • Īpašu atzinību saņem Dace Jansone un Renārs Pakalns
  • Dalībnieki no 7. - 9. klasēm kopā ar vērtētājiem un skolotājām
  • 10. - 12. klašu grupā publiskās runas pieteica Rūdis Šķupelis un Laura Done
  • Martas Brigznas runai par mākslu kā vērtību bija arī vizuāls papildinājums - pašas darbi
  • Paldies žūrijai par darbu!
  • Konkursa dalībnieki no 10. - 12. klasēm, viņu skolotājas un žūrija

Publiskajās runās - par vērtībām un bagātībām

“Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis.” Šīs rindas no dzejnieka Māra Čaklā, kuram šogad atzīmējam 80. dzimšanas dienu, vārsmas bija vadmotīvs ģimnāzijas skolēnu publiskās runas konkursam, kura noslēgums ar pārliecinātāko runātāju uzstāšanos plašākas publikas un arī žūrijas priekšā norisinājās 12. februārī.

Iepriekš publiskās runas tika noklausītas katrā klasē, un saistošākās uzstāšanās izvēlētas sniegumam noslēguma pasākumā. Žūrija, kurā strādāja Dobeles amatierteātra “Smaids” un ģimnāzijas teātra apvienības “Kādas personības?!” režisors Augusts Mešķis, Dobeles novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja Brigita Baumane, ģimnāzijas sociālā pedagoģe, sociālo zinību skolotāja Iveta Meija, direktores vietniece Kristīne Pakule un vēstures, filozofijas, politikas un tiesību zinību skolotāja Aija Prokopova, klausījās 13 runātājus 7. – 9. klašu grupā un 12 jauniešus no 10. – 12. klasēm.

Es ticu, ka šie skolēni, kuri šodien dalīsies savās izjūtās, pārdomās par savām vērtībām, pozitīvo un varbūt arī citādu pieredzi, veiksmēm vai neveiksmēm, ir pārauguši sevi, jo ir jābūt spēcīgiem, zinošiem un pārliecinātiem, lai runātu tik lielai auditorijai, - ievadot 7. -9. klašu skolēnu uzstāšanās, sacīja latviešu valodas skolotāja Ilze Ose.

7. – 9. klašu skolēni runāja par to, kas viņu izpratnē ir bagātība, - vai tā, kas glabājas bankas kontos vai mērāma materiālos labumos, vai tā, kas ir katra sirdī, pieredzē, atmiņās. Bija patīkami vērot, cik aizrautīgi un vienlaikus atklāti, ar izpratni pusaudži spēj runāt gan par savu izaugsmi, talantiem, prasmēm, ģimeni, draugiem un citām vērtībām viņu dzīvē, gan arī par kļūdām un sliktu pieredzi, kas arī veido katra izpratni par šīm vērtībām. Jauniešu vērtību sarakstā ir ģimene, attiecības ar draugiem, vaļasprieki, izglītība un karjera, pozitīva dzīves uztvere, godīgums attiecībās ar apkārtējiem, labdarība, vēlme risināt vides problēmas, arī drosme apzināties savas kļūdas un spēja no tām mācīties. Un vēl – uzdrīkstēšanās sapņot. Vairāki runātāji savā sniegumā bija pievērsušies pieredzei un mācībām, ko sniedz dažādi notikumi un dzīves situācijas, uzsverot, ka ikviens pats  ir atbildīgs par to, kāda būs viņa dzīve.

Vērtētāji pauda gandarījumu, ka skolēni izprot, par ko runā, dara to no sirds un ar pārliecību par savu viedokli. Visi runātāji –  Luīze Patrīcija Laizāne, Evelīna Katrīna Karņevska, Dace Jansone (9.A klase), Elīna Jana Aukmane, Renārs Pakalns, Ēriks Virubka, Laura Lauciņa (8.A), Beāte Šmuksta (8.B), Kristofers Sproģis, Atis Šteinbaums, Marta Kele (7.A), Anete Stepiņa (7.B), Kristaps Dūzis (9.B) -  saņēma atzinības par piedalīšanos un DVĢ īpašo pildspalvu. Žūrija ar speciālām veltēm uzteica Kristapa Dūža,  Anetes Stepiņas, Daces Jansones un Renāra Pakalna runu. Publiskās runas šajā klašu grupā pieteica 9.A klases skolniece Rebeka Grava.

Vecāko klašu skolēnu publiskās runas bija veltītas personīgajai izaugsmei, sevis bagātināšanai, mācību procesam skolā, arī – neveiksmēs gūtai pieredzei kā bagātībai, savu prasmju izkopšanai, ģimenei, grāmatām kā vērtībai, vaļaspriekiem. Piedalījās Marats Abdullajevs (12.BK), Megija Pole, Estere Kristiāna Ozoliņa, Rūdis Šķupelis (12.A1), Kellija Meiere, Sannija Pronckus (10.K), Lizete Ozola, Nameda Vilciņa, Arturs Kačkans (10.A1), Paula Kalnāja, Anna Paula Lūciņa (10.B), Marta Brigzna, Viktorija Zaviša (10.A2). Žūrijas īpašu atzinību izpelnījās Kellija Meiere, Estere Kristiāna Ozoliņa, Arturs Kačkans un Megija Pole. Skolasbiedru uzstāšanos vadīja 12.A1 klases skolēni Rūdis Šķupelis un Laura Done.

Režisors Augusts Mešķis pasākuma izskaņā bilda: ir gandarījums redzēt, ka jaunieši atklāti runā, ko domā, izprot savu sacīto un spēj arī pārliecināt klausītājus par savas domas patiesumu.

Paldies latviešu valodas skolotājām par skolēnu sagatavošanu, iedrošināšanu un atbalstu!

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu