Tā pēc Jauno zinātnieku skolas pirmās nodarbības Brocēnu vidusskolā atzinuši Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni, kuri iesaistījušies projektā "Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai", kas ilgs divus gadus.  
  • Beāte Cehanoviča (no kreisās) nosaka vielu blīvumus.
  • Ēriks Virubka un Agneta Saule vēro liesmas krāsu.

Projektā jaunajiem zinātniekiem ir interesanti

Tā pēc Jauno zinātnieku skolas pirmās nodarbības Brocēnu vidusskolā atzinuši Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni, kuri iesaistījušies projektā "Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai", kas ilgs divus gadus.  Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību. Viens no projekta atbalstītājiem ir uzņēmums SCHWENK, kas darbojas uz kādreizējās Brocēnu cementa rūpnīcas CEMEX bāzes un ir ieinteresēts jaunu inženiertehnisko zinātņu, īpaši ķīmijas un fizikas,  speciālistu izglītošanā un  piesaistē uzņēmumam.

Ģimnāzijas metodiķe Gunta Pelnēna pastāstīja, ka pirmo nodarbību Brocēnos vadījuši  SIA “Laboratorium” pārstāvji, tostarp SIA vadītājs, ķīmiķis, pedagogs Mārtiņš Gulbis. Skolēni iepazinās savā starpā un iesaistījās nodarbībās par atomu uzbūvi, zvaigžņu spektriem un atomu jonizāciju un liesmas krāsu: dedzināja dažādas vielas un vēroja liesmas krāsas. Praktiski tika arī noteikts vielu blīvums. Bija lekcija par neparastām ķīmiskām reakcijām un fizikāliem procesiem. Varēja novērot, ka skolēni visu dara ar lielu aizrautību. Kad vajadzēja sniegt nodarbību novērtējumu desmit ballu skalā, tas nebija zemāks par 8. Visi ģimnāzijas skolēni ir apliecinājuši vēlmi turpināt iesaistīties Jauno zinātnieku skolā.

No Dobeles Valsts ģimnāzijas projektā iesaistās  Beāte Cehanoviča (11.A1 klase), Agnete Saule (9.A klase), Rūdis Šķupelis (12.A1 klase), Anastasija Varmahovska (10.A2 klase) un Ēriks Virubka (8.A klase). Kopā ar viņiem Dobeles komandā ir pa diviem skolēniem no Auces un Augstkalnes vidusskolas un viens no Bēnes vidusskolas.

Metodiķe bilda, ka citiem gribētājiem iesaistīties Jauno zinātnieku skolā visas iespējas būs nākamgad.

Jauno zinātnieku skolu mūsu reģionā apmeklē pussimts 8. - 12. klašu skolēnu, kuriem ir interese par fiziku, ķīmiju, matemātiku, bioloģiju. Kārtējā nodarbība plānota 12. oktobrī Dobeles Valsts ģimnāzijā, kad pie mums ieradīsies skolēni no Kuldīgas, Kandavas, Tukuma, Saldus.

 

Sarmīte Rone

Guntas Pelnēnas foto

 

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu