Nu par labu tradīciju ir kļuvusi ikgadējā sadarbības ar LVM Dabas parku Tērvetē!

Praktiskās vides zinības aprīlī – Spodrības mēnesī!

Nu par labu tradīciju ir kļuvusi ikgadējā sadarbības ar LVM Dabas parku Tērvetē, kas sniedz iespēju skolēniem ne tikai apgūt teorētiskās zināšanas par mežu, par to, kā audzēt un saudzēt to, kas mums ir visapkārt –dabu! Šoreiz tā ir tīri praktiska darbošanās, veidojot pareizu vērtīborientāciju un darba prieku. Es patiesi ticu, ka tie jaunieši, kuri paši ar savām rokām ir sakopuši kaut mazu stūrīti Latvijas zemes, netaps par tās piegānītājiem un postītājiem. Tieši šāds ir virsmērķis mūsu aktivitātēm.

Izsaku sirsnīgu pateicību LVM dabas parka Tērvetē vadībai, īpaši rekreācijas vadītājam  Kristapam Didžem, Dobeles Valsts ģimnāzijas klašu audzinātājām: Gitai Ziemelei-Trubačai, Tatjanai Savickai, Marītei Barakauskaitei un sociālajai pedagoģei Ivetai Meijai.

Šo iespēju izmantos arī citas Dobeles Valsts ģimnāzijas klases, tātad – turpinājums sekos!

Zaļā dzīvesveida praktisko izpausmju piekritēja,

DVĢ direktores vietniece

Kristīne Pakule

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu