DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Līdz ar mācību gada sākumu ģimnāzijas skolēni izmanto visplašākās iespējas savu talantu attīstīšanai un personības izaugsmei papildus mācību procesam.

Plašas iespējas personības izaugsmei

Atjaunots:

Līdz ar mācību gada sākumu ģimnāzijas skolēni izmanto visplašākās iespējas savu talantu attīstīšanai un personības izaugsmei papildus mācību procesam.

Darbību turpina deju kolektīvi “Vērdiņš” un “Solis”, vokālie ansambļi “Rota”, “Vēja Spārni” un “KPTT”, kori “Dzirkstele” un “Sadziedis”, kā arī jaunie ģitāristi, sporta spēļu cienītāji, literāro projektu, debašu un medijpratības jeb jauno žurnālistu pulciņš.

Ģimnāzisti katru gadu aktīvi iesaistās profesionālās pilnveides izglītības programmā “Panākumu universitāte”. Tai pieteikušies 84 skolēni – 50 no 10. klasēm, otro gadu programmā sevi pilnveidos 34 jaunieši no 11. klasēm.

Vairāki jaunieši izvēlējušies sestdienās apmeklēt Latvijas Universitātes Izcilības skolu un Jauno mediķu skolu. Nozīmīgi, ka ģimnāzija var finansiāli nodrošināt skolēniem šādu izaugsmes iespēju izmantošanu.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi