Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

     Auru pagasta “Zaļkalnos” 11. maijā notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Dobeles novada jauniešiem. Skolēni savas zināšanas pārbaudīja 11 etapos. Situācijas tika  izspēlētas tik tuvu realitātei, ka nezinātājs varētu noticēt, ka viss notiek pa īstam. Zināt un prast vajadzēja daudz.    Piemēram, kā rīkoties motocikla un autoavārijas vietā (aizsargķiveres noņemšana, saudzīga cietušā izvilkšana  ar Rauteka paņēmienu  no automašīnas, kā palīdzēt pie ķīmisku vielu izraisītiem nelaimes gadījumiem, pie pašnāvības mēģinājuma, svešķermeņa elpceļos  zīdainim un pieaugušajam, asiņošanas no deguna, asiņošanas pēc izsista zoba,  pie dzīvībai bīstamas asiņošanas, pie epilepsijas slimības, šoka u.c. negadījumiem. Cietušo jāprot novietot stabilā sānu pozā.

        Veicot atdzīvināšanas pasākumus pirmo reizi sirds masāžā tika pielietots defibrilators, ievērojot īsas iespējamās pauzes starp masāžu un darbībām ar defibrilatoru. Rīkoties ar defibrilatoru (ieslēgt, izpildīt balss komandas) mūs apmācīja pirmās palīdzības pasniedzēja Baiba Lucaua Makalistere.

        Ikdienā ir daudz gadījumu, kad cilvēka izdzīvošanai ļoti svarīga ir pirmā palīdzība bez medikamentiem gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību. Cietušajam ir būtiski apzināties, ka viņš ir aizsargāts, nav pamests viens.

        Katram sacensību dalībniekam jāzin glābšanas ķēdītes pamatprincipi, darbības, kuras tiek veiktas, lai glābtu cietušo.

1. Tūlītēji pasākumi:

  • briesmu avota novēršana – degoša apģērba  nodzēšana, elektrības atslēgšana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana;
  • dzīvības glābšanas pasākumi – asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumu uzsākšana.

2. Palīdzības izsaukšana:

  •  izsaucot Ātro palīdzību, ziņo: kur noticis negadījums (adresi); kas noticis; cik cietušo vai saslimušo; par bīstamiem faktoriem notikuma vietā, nepārtrauc sarunu, pirms to nav izdarījis dispečers.

3. Cietuša aprūpe: vispirms jāpārliecinās par savu un apkārtējo drošību.

  • pirmā palīdzība līdz Ātrās palīdzības ierašanās brīdim;
  • sniedzot palīdzību runā ar cietušo; bez vajadzības nemaina cietušā pozu, pasargā no apkārtējās vides iedarbības, neļauj cietušam atdzist ;
  • psiholoģiskā palīdzība – runā mierīgi, nomierinoši, pārliecinoši, neatstāj cietušo vienu,  paziņo cietušā radiniekiem par notikušo.

      No DVĢ sacensībās  piedalījās trīs komandas. Komanda “Medikopteri” startēja pamatskolu grupā izcīnot 1. vietu. Komandas kapteine Leine Silova, dalībnieki Amanda Krūmiņa, Lauris Kočins, Roberts Dzenis, Valters Uno Leinerts, Artūrs Maksis.

    Vidusskolas grupā startēja divas komandas.  Komanda “Pēdējā iespēja” ieguva 1. vietu. Komandas kapteinis Kristaps Nelsons, dalībnieki Nanija Kancāne, Rēzija Marta Spudas, Kārlis Miezītis, Reinis Obuhovičs, Raivis Janševskis.

     Komanda “Ātrie” ieguva 2. vietu. Komandas kapteinis Ņikita Cvetkovs, dalībnieki Elīna Jana Aukmane, Anna Džesija Krūmiņa, Rainers Mozulis, Edvards Juhimenko, Emīls Grants.

       Skolēni, kuri piedalījušies pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, ceru - būs iejūtīgi, droši, zinoši, nebaidīsies pieiet, pajautāt cilvēkam “kas noticis?”. Jau tas vien, ka jauniešiem ir interese un vēlme zināt, kā palīdzēt nelaimē nonākušam, ir vērtība.

      Saku paldies Nanijai Kancānei (12.V) par atbalstu teorētisko un praktisko iemaņu apgūšanā, komandas gatavojot sacensībām.

      Tekstu sagatavoja skolas māsa      Inta Dēliņa

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu