2. septembrī Dobeles Valsts ģimnāzijas saime Zinību dienas pasākumā, ievadot jauno mācību gadu, pulcējās jaunās Dabaszinātņu mācību centra ēkas pagalmā.
  • Pie jaunā mācību korpusa - 7. un 10. klašu skolēni
  • DVĢ pedagogi un darbinieki kopā ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu.
  • Sveiciens no muzikālajiem ģimnāzistiem
  • Mācību cēliena ieskaņas pasākumu organizēja un vadīja 12.klašu skolēni nun audzinātājas
  • 12.klašu skolēniem sācies pēdējais mācību gads ģimnāzijā. Prieks, ka izdosies darboties arī jaunajā Dabaszinātņu mācību centrā

Pirmajā skolas dienā - divus soļus tuvāk

2. septembrī Dobeles Valsts ģimnāzijas saime Zinību dienas pasākumā, ievadot jauno mācību gadu, pulcējās jaunās Dabaszinātņu mācību centra ēkas pagalmā. Kā savā uzrunā skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem sacīja ģimnāzijas direktore Inese Didže, - nu jau divus soļus tuvāk jaunajam  mācību korpusam, jo pirmais solis tika sperts aizvadītā mācību gada noslēgumā, kad pasākums norisinājās jaunajā autostāvlaukumā.

" Mūsu ir daudz",  ievadot pasākumu, sacīja Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže. "Šī mācību gada sākumā varam lepoties ar ļoti daudz jauniem skolēniem."

Aplausu pavadībā laukumā svinīgi ienāca ģimnāzijas saimes jaunais papildinājums: divas 7. klases un četras 10. klases. Direktore informēja, ka jauno mācību gadu kopumā uzsāk 396 skolēni.

Ģimnāzijas kolektīvu, sākot jauno darba cēlienu, apsveica Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, novēlot visiem savstarpēju sapratni, mīlestību, sadarbību, apgūstot jaunas zināšanas.

 "Gribētos, lai šajā laikā, ko jūs pavadāt mūsu Valsts ģimnāzijā, iegūtās zināšanas palīdz jums turpmāk dzīvē, strādājot, kļūstot par lieliskiem cilvēkiem, izvēloties mīlētu un vajadzīgu profesiju. Lai mācības un darbs ģimnāzijā nav par apgrūtinājumu, bet sagādā gandarījumu. Veiksmi jums visiem!", sacīja priekšsēdētājs.

Direktore Inese Didže atgādināja skolas absolventes, dzejnieces Ineses Zanderes vārsmu, kurā skola ir salīdzināta ar dzirnakmeni, kura „malums sijājas balts”. Un zīmīgi, ka, uzsākot jaunā mācību korpusa būvniecību, celtnieki uzgāja sena dzirnakmens fragmentu. Tas nu tagad ir goda vietā - iemūrēts pie ēkas sienas, galvenās ieejas tuvumā. Tādējādi skola simboliski ir atgriezusies pie savām saknēm. Direktore arī pauda prieku par ģimnāzijas skolēnu veikumu dažādās jomās vasarā, kas ir bijusi radoša, interesantām norisēm bagāta.

 "Ir prieks, ka dejotāji, neraugoties uz vasaras darbiem un brīvlaiku, piedalījās skolotājas Ligitas Urbeles  dzimšanas dienas koncertā jūlijā; mūsu muzikālie jaunieši piedalījās uzvedumākopā ar Austrālijas latviešiem; mūsējie bija visperfektākie aktieri Pokaiņos, izrādē „Sapnis vasaras naktī”. Ir prieks, ka daudzi papildināja savas zināšanas un iedvesmojās nometnēs; daudzi strādāja, gūstot dzīves pieredzi."

Muzikālu sveicienu sniedza ģimnāzijas ansambļu KPTT un „Rota” dziedātāji skolotāja Raimonda Bulmera vadībā.

Sekoja 12. klašu skolēnu sagatavotie sveicieni skolotājiem un darbiniekiem. Pedagogi saņēma ziedus un apsveikumu, tika aicināti fotografēties pa metodiskajām apvienībām, un noslēgumā tapa visu kopīgs foto kopā ar leģendāro ģimnāzijas Pūci.

Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu