Prieks par iegūto pamatizglītību ir tik liels!
  • Devītklasniekus apsveic ģimnāzijas direktore Inese Didže
  • Muzikāls sveiciens no absolventiem
  • Gandarījuma mirklis 9.A klases audzinātājai Gitai Ziemelei
  • 9.A klase savā pēdējā kopbildē
  • Elīna Jana Aukmane ne tikai labi un teicami mācījusies, bet ir arī aktīva ārpusstundu aktivitātēs
  • Henriju Koledu ģimnāzijā noteikti ir pamanījuši viņa enerģijas un atraktivitātes dēļ
  • Devītklasnieku paldies ģimnāzijai par iespēju augt un pilnveidoties
  • Sirsnīgi sveicieni 9.B klases audzinātājai Tatjanai Savickai
  • Pēdējo reizi kopā - 9.B klase
  • Balles šoreiz nebija... Bet gan jau būs citreiz!

Pirmais lielais pakāpiens sasniegts

11.jūnijā Dobeles Valsts ģimnāzijas Dabaszinātņu mācību centra saules pielietajā pagalmā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma seši desmiti devītklasnieku.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže, direktora vietniece Kristīne Pakule un klašu audzinātājas Gita Ziemele-Trubača un Tatjana Savicka izglītojamos sveica un apliecības pasniedza katrai klasei atsevišķā laikā. Tāpat, lai būtu ievēroti COVID-19 epidemioloģiskās drošības noteikumi, pasākumā nepiedalījās citi pedagogi un ģimnāzijas darbinieki, arī devītklasnieku tuviniekiem un draugiem notiekošais bija jāvēro drošā attālumā un apsveikuma ziedi jāpasniedz atbilstoši situācijai.

Tomēr tas nemazināja notikuma nozīmīgumu: bija gan sirsnīgi apsveikumi, gan skolēnu muzikāls priekšnesums un pateicības vārdi, gan mīļas dāvanas un ziedu klēpji audzinātājām, gan fotogrāfēšanās kopā ar skolas biedriem vai īpašā svētku ierāmējumā - ar ģimenēm.

Jaunieši bija arī sagatavojuši sirsnīgas piemiņas veltes visiem pedagogiem, kuriem tās tika pasniegtas individuāli.

Inese Didže absolventiem novēlēja, lai vienmēr būtu mērķis, uz ko tiekties, allaž vēlme ko jaunu iemācīties, lai pietiek spēka un gudrības iecerēto sasniegt.

- Šajā gadā mēs ļoti maz esam mācījušies klātienē, gandrīz neesam cits citu redzējuši. Un tomēr mēs paveicām lietas, kas ir jāizdara. Tāpēc jūs saņemat apliecību par pamatizglītību. Gribu teikt paldies jums visiem par ieguldījumu, paldies vecākiem par atbalstu, par tiem labajiem vārdiem, ko vecāki mums ir sūtījuši un teikuši, par to skaisto ceriņu, kas ziedēs ģimnāzijas teritorijā. Paldies par tām stundām, kas negulētas bērnu dēļ. Paldies bērniem par attieksmi, kas radījusi pozitīvu gaisotni mums, skolotājiem! Un nu priekšā ir jūsu pirmā lielā izvēle - ko darīt tālāk.

Direktores vēlējums skolēniem bija izmantot savu pirmo izglītības dokumentu tā, lai tas izrādītos jēgpilni iegūts, lai būtu nopietns atspēriens tālākajai izglītībai.

Daudzi devītklasnieki līdz ar apliecību par pamatizglītību saņēma arī Dobeles Valsts ģimnāzijas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm vai centību mācību darbā.

Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm saņēma Elīna Jana Aukmane, Maira Cine, Emīls Grants, Edvards Juhimenko, Henrijs Koleda, Daniela Akuļenko, Ņikita Cvetkovs, Ketrīna Driķe, Tomass Kristers Ignatjevs-Rozenlauks, Rainers Mozulis, Alīna Petjukeviča.

 Atzinības rakstu par centību mācību darbā saņēma Enriks Birze, Emīls Karpis, Markuss Skujevskis, Rēzija Marta Spudas, Kristiāna Trušele, Kristers Freimanis, Egija Meļķerte, Līva Ozoliņa.

- Mēs zinām, ka nebijām tās mierīgākās un klusākās klases, taču mūsu radošums, dažreiz arī skaļums padarīja mūs tik pamanāmus un arī uzņēmīgus, - sacīja “devītie” un atgādināja, ka starp viņiem ir: - ...režisori, aktieri, montētāji, filmētāji, kuru veidotās filmas joprojām redzamas Youtybe. Ir arī mūziķi: ģitāristi, saksofonisti, trompetisti, bundzinieki, pianisti, koristi un dīdžeji, kā arī mākslinieki un sportisti - basketbolisti, riteņbraucēji, futbolisti, handbolisti, svarcēlāji un šāvēji. Neaizmirsīsim arī moderno deju un tautas deju dejotājus! Protams, arī nenogurdināmos datorspēļu spēlētājus. Mēs esam tik dažādi, bet tieši tas mūsu klases padarīja tik īpašas. Mums ir bijusi iespēja augt, pilnveidoties un izpausties šeit, Dobeles Valsts ģimnāzijā, - sacīja skolēni un apliecināja apņēmību turpināt izglītošanos savā skolā.

Inese Didže un Kristīne Pakule pauda cerību, ka vairums jauniešu atgriezīsies ģimnāzijas 10. klasēs un varēs klātienē iesaistīties daudzveidīgajās ģimnāzijas ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, kuru aizvadītajā mācību gadā ļoti pietrūka.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu