Skolotāji

Atjaunots:

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāji 2023./2024.m.g.

 1. INESE DIDŽE,  direktore
 2. AIJA JAKOVĻEVA,  direktores vietniece, informātikas skolotāja
 3. ILZE LESIŅA, direktores vietniece, 8.A klases audzinātāja
 4. IEVA KRŪMIŅA,  direktores vietniece, matemātikas skolotāja
 5. RASA DIRVĒNA, direktores vietniece
 6. ANDRIS JAKOVĻEVS,  saimniecības vadītājs
 7. LAURA BRANTA, metodiķe, angļu valodas skolotāja, 9.A klases audzinātāja
 8. IVETA MEIJA,  sociālā pedagoģe, sociālo zinību skolotāja
 9. GUNDA AKERMANE,  bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja
 10. ANDA BALAMA,  ģeogrāfijas skolotāja
 11. MARĪTE BARAKAUSKAITE,  mājturības un tehnoloģiju skolotāja
 12. ANDRA BULMERE,  vācu valodas skolotāja, 8.B klases audzinātāja
 13. RAIMONDS BULMERS,  mūzikas skolotājs
 14. SANDRA BULMERE,  interešu izglītības skolotāja
 15. VALENTĪNA CIGANOVIČA,  matemātikas skolotāja
 16. GUNDEGA ČIVČE-VAIVADE,  matemātikas skolotāja, 11.K, 11.U  klases audzinātāja
 17. SARMĪTE DUDE,  ķīmijas skolotāja
 18. VIJA ELARTE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.B., 9.C klases audzinātāja
 19. ELITA FREIJA,  angļu valodas skolotāja, 10.I., 10.V klases audzinātāka
 20. IEVA GRUDZINSKA-ELSBERGA, ģeogrāfijas skolotāja
 21. DAINA GLUŠAKA,  informātikas un matemātikas skolotāja
 22. GITA HEISTERE,  bioloģijas skolotāja
 23. ŽANNA KOPANOVA,  krievu valodas skolotāja,8.C klases audzinātāja
 24. SIGNE KUKARE,  vizuālās un teātra mākslas, kultūras pamatu, dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 
 25. MĀRTIŅŠ KUKARS, sociālās zinības un vēsture, vēsture un sociālās zinātnes, inženierzinību skolotājs, 10.K., 10.U klases audzinātājs
 26. ILZE OSE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja, 11.I, 11.V klases audzinātāja
 27. INGA OZOLIŅA,  vizuālās mākslas, kultūra un māksla skolotāja
 28. MARIJA PELNIKA,  ķīmijas skolotāja
 29. INDRA PODIŅA,  datorikas skolotāja
 30. AIJA PROKOPOVA,  vēstures,sociālās zinības un vēsture, vēsture un sociālās zinātnes skolotāja, 7.B klases audzinātāja
 31. PĒTERIS PUĶĪTIS,  fizikas skolotājs
 32. JEĻENA RAŅĶE,  krievu valodas skolotāja
 33. LINDA ROZENTĀLE, Latvijas un pasaules vēstures, sociālās zinības un vēsture, ģeogrāfijas skolotāja, 7.A klases audzinātāja
 34. AIVA RITUMA,  matemātikas skolotāja
 35. VĒSMA RONE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 36. TATJANA SAVICKA,  angļu valodas skolotāja, 12.K, 12.U klases skolotāja
 37. DZINTRA STŪRE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja, karjeras konsultante
 38. VALDIS TENSONS,   interešu izglītības skolotājs
 39. LIGITA URBELE,   sporta skolotāja, 7.C klases audzinātāja
 40. ANCE VANADZIŅA,  matemātikas skolotāja
 41. ĒRIKS ZAREMBA,  sporta skolotājs
 42. GITA ZIEMELE,  angļu valodas skolotāja, 12.I, 12.V klases audzinātāja
 43. EVERITA ZINĀRE, matemātikas skolotāja
 44. INETA ŽEIERE,  dabaszinību, ķīmijas un fizikas skolotāja