27. novembrī DzMC konferenču zālē bija pulcējušies dažādu visiem zināmu un pavisam jaunu pasaku varoņi, jo norisinājās literārais pasākums “Pasaku ceļš” 7. – 10. klašu skolēniem.
  • Visas norises vadīja Beka, Bērzlapīte un Šampinjons

"Pasaku ceļā" - ar radošumu un sadarbību

27. novembrī DzMC konferenču zālē bija pulcējušies dažādu visiem zināmu un pavisam jaunu pasaku varoņi, jo norisinājās literārais pasākums “Pasaku ceļš” 7. – 10. klašu skolēniem.

Skatītājiem bija iespēja gan atpazīt latviešu tautas pasakas “Zaķis un lapsa”, “Meitene un velns”, “Vistu saime”, gan vērtēt skolēnu radošumu, iestudējot fragmentus no Rūdolfa Blaumaņa “Velniņiem”, izrādot Skaidrītes Kaldupes “Meža laumu”, Kārļa Skalbes “Sarkangalvīti”, “Pasaku par vērdiņu” un “Kaķīša dzirnavu” mūsdienīgu interpretāciju. Skolēni bija izvēlējušies arī Annas Sakses “Ziedu pasakas”, izpaudušies, veidojot savu versiju pēc Imanta Ziedoņa “Krāsainajām pasakām” un Ineses Zanderes “Lupatiņu rīta”. Iestudējumus vienotā sniegumā saistīja 10.B klases skolēnu veidotais scenārijs, kurā darbojās tēli no ģimnāzijas absolventa, literāta Ingus Rubeņa “Vecās Bekas baiļu stāstiem”.

Latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja Vēsma Rone pēc pasākuma pastāstīja, ka ierosme šādām īpašām literārām stundām tiek rasta saistībā ar kultūras darbinieku jubilejām. - Tā kā šajā gadā apaļas jubilejas ir folkloras vācējiem Lerham –Puškaitim, kuru varam uzskatīt arī par savu novadnieku, un Pēterim Šmitam, kā arī literāro pasaku autoriem Kārlim Skalbem un Annai Saksei, nolēmām šo sarīkojumu veltīt pasakām un iestudēt pēc izvēles – literāras pasakas, folkloras pasakas vai pašu sacerētas. Līdz ar to iestudējumi bija dažādi: gan tieši pasaku sižeti, gan pēc to motīviem, gan pašu sacerēti.

Vēsma Rone atzina, ka, gatavojot šo, tāpat kā citus pasākumus, ir paturētas prātā ģimnāzijas vērtības – radošums, sadarbība, kvalitāte, kas arī veiksmīgi izpaudušās.

 Sadarbība bija visaugstākajā līmenī, sadarbojoties skolotājām metodiskajā komisijā un klašu audzinātājām. Arī skolēnu radošums un sadarbība parādījās nešaubīgi, jo bērni paši visu iestudēja. Pasākumu vadīja 10.B klases skolēni – Dace Zviedrāne (galvenā Beka), Milānija Voitova (Bērzlapīte) un Andris Zviedrāns (Šampinjons). Dramatizējumu tekstus arī rakstīja skolēni: Dace –caurviju sižetam, Ritvars Semjonovs - Pūķa pasakai, Anna Paula Lūciņa - pasaciņai par ķieģeli. Noteikti jāatzīmē 8.A klases skolēns Henrijs Koleda, kurš pats bija sacerējis ludziņu “Neizdevusies pasaka”. Tas bija uzvedums postmodernisma stilā, ar ļoti atraktīvu pašu autoru galvenajā lomā, ar tekstu daļēji dzejā un prozā.

Skolotāja atzina, ka vairākas uzstāšanās bijušas ļoti kvalitatīvas. Citkārt varēja vēlēties lielāku ieguldījumu. Bet kopumā skolēnu ieinteresētība bijusi ļoti laba. Vēsma Rone arī uzsvēra, ka ar šo pasākumu nekas nebeidzas. Tas ir labs materiāls, ar kuru tālāk skolotājas var attiecīgajā klasē vai grupā strādāt, izvērtējot redzēto.

Paldies visiem dalībniekiem par radošumu, gatavojot uzvedumus, un latviešu valodas un literatūras skolotājām un klašu audzinātājām par atbalstu iestudējumu veidošanā!

Sagatavoja Sarmīte Rone

Autores un skolotājas Ilzes Oses foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu