Pārtikas pakā ir "Dobeles dzirnavnieka" produkcija, cukurs un eļļa
  • Pārtikas paku izsniegšanas punkts ir ieraugāms jau iztālēm
  • Novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns
  • Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone: - Paldies visiem skolotājiem un manai komandai!
  • Jānis Politers cer, ka centralizētie eksāmeni 12. klasei būs

Pārtikas pakas saņem turpat simts ģimnāzijas skolēnu

  1. un 9. aprīlī no Dobeles Sporta centra telpām sāka izsniegt Dobeles novada pašvaldības finansētās pārtikas pakas, kas atbilstoši Covid-19 pandēmijas laikā noteiktajai ārkārtas situācijai tiek nodrošinātas Dobeles novadā deklarētajiem skolēniem, kuru ģimenes atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
  • izglītojamā ģimenei saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;   
  • izglītojamā ģimene saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārbaudītiem datiem ir daudzbērnu ģimene;
  • izglītojamie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē; izglītojamie, kuriem piešķirta invaliditāte.

Izsniegšanas punktā, kas jau iztālēm bija atpazīstams pēc īpašiem plakātiem, noteiktu laiku strādāja dažādu Dobeles izglītības iestāžu pedagogi vai darbinieki. 8. aprīļa pēcpusdienā tur bija ieradies arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, kurš pastāstīja, ka pārtikas pakas sagatavojis uzņēmums “Dobeles dzirnavnieks”, kas šīs tiesības ieguvis pašvaldības izsludinātajā iepirkumā. Vienas pakas vērtība, atbilstoši skolēna brīvpusdienu cenai - 1,42 eiro dienā, ir 15 eiro un tā paredzēta divām nedēļām. Tātad pārtikas pakas tiks izsniegtas atkārtoti. Pirmajai reizei visa novada ģimenēm kopā ir sagatavots 1000 paku.

Bija ieradusies arī Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone. Vadītāja ar gandarījumu bilda, ka šajā sarežģītajā laikā, kas visiem ir radījis jaunus izaicinājumus, pedagogi veiksmīgi tiek galā ar savu misiju, apgūst prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā darbā, un arī pārvaldes komanda strādā ar atbildību un saskaņoti.

Dobeles Valsts ģimnāzijas saimē, kā telefoniski informēja skolas sociālā pedagoģe Iveta Meija, šo atbalstu saņem 96 izglītojamo ģimenes.

Todien pārtikas pakas izsniedza arī DVĢ darbinieki Inita Taukule un Jānis Politers, 12. klases skolēns.

Uz vaicājumu, kā sokas attālināta mācīšanās ģimnāzijas abiturientiem, Jānis ar smaidu sacīja, ka gan viņam, gan klases biedriem viens no lielākajiem ieguvumiem esot iespēja no rītiem pagulēt ilgāk. Taču tas nenozīmē, ka jaunieši nemācās. Jānis bilda, ka, pateicoties skolotāju atbalstam un iespējai komunicēt, ar visu tiek galā. Tiesa gan,  grūtāk veicas tajos mācību priekšmetos, kas nevedās arī, apmeklējot stundas klātienē. Un vēl pietrūkst kopīgu mēģinājumu ģimnāzijas deju kolektīvā "Solis". Taču komunikācija ar kolektīva vadītāju un dancotājiem notiek attālināti.

Puisis cer, ka centralizētie eksāmeni 12. klasei tomēr notiks, lai varētu labāk sevi organizēt iestājai Ekonomikas un kultūras augstskolā, kur nodomāts studēt interjera dizainu.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu