Fragments no prezentācijas ““Preventīvo pasākumu vērtība kvalitatīvas sadarbības īstenošanā”. Autors: K.Pakule, 26.04.2021.

Par sadarbību skolēnu atbalstam

Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece KRISTĪNE PAKULE un sociālā pedagoģe IVETA MEIJA dalījās savā pieredzē Valsts izglītības satura centra organizētajā vebinārā novadu/pilsētu skolu audzināšanas darba koordinatoriem “Skolas, skolotāju un ģimenes sadarbība skolēnu atbalstam”.

Atsaucoties Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākās referentes personīgam uzaicinājumam, 28.aprīlī piedalījāmies vebinārā ar tēmu “Preventīvo pasākumu vērtība kvalitatīvas sadarbības īstenošanā”.

Vebinārā iesaistījās vairāk nekā 200 ar skolvadību un audzināšanas darbu saistītu pedagogu. Īpaši atzinīgi viņi novērtēja konkrētus piemērus no ikdienas darba:

VISC vecākā referente M.Daļecka: “Neizsakāms paldies par kopā paveikto darbu! Vakar saņēmu un šodien vēl joprojām saņemu milzum daudz e-pastus ar paldies vārdiem, ikviens paldies ir sūtīts Jums! Patiesie darbi un reālie piemēri ir tieši tas, kas motivē un iedrošina! Paldies par atsaucību, drosmi un vēlmi dalīties savā pieredzē.”

Šis vebinārs ne tikai bija lieliska iespēja mums dalīties ar gadu gaitā uzkrāto, praktisko darba pieredzi, bet arī raisīja pārdomas par preventīvā darba nepieciešamību ikvienā skolā neatkarīgi no šķietama prestiža, skolēnu skaita vai atrašanās vietas (pilsētas/lauku skolas). Sarunās ar kolēģiem no Latvijas skolām konstatējām, ka varam justies privileģēti un savā veidā pateicīgi mūsu ģimnāzijas dibinātājam, ka tiek nodrošināta sociālā pedagoga vieta. Daudzās citās Latvijas skolās šāda darbinieka nav un darbu ar vecākiem, skolēniem un skolotājiem veic vai nu pieaicināti lektori vai arī tas notiek dažādu projektu ietvaros. Svarīgi apzināties, ka būtiska loma kvalitatīvam darba procesam ir tieši klātbūtnes un  atbildības aspektiem – tātad cilvēkam, kurš šo darbu koordinē regulāri pašā izglītības iestādē, jo lektori atbrauc un aizbrauc. Tieši uz šīm galvenajām sadarbības komponentēm arī balstījām savu pieredzes stāstu.

Ģimnāzijas direktores vietniece Kristīne Pakule savu uzstāšanos sāka ar ieskatu skolēna kā personības attīstībā, īpaši uzverot tādu aspektu kā pieredzes trūkumu dažādās dzīves jomās, kuras skolēnam ir jāapgūst un skolotājam ir jāmāca. Šo nepieciešamību pierādīja datos balstīti pašu skolēnu atzinumi K.Pakules veiktajā pētījumā par līdzatbildību. K.Pakule dalījās arī pētījuma rezultātiem, kur 100% ģimnāzijas klašu audzinātāju atzina sociālā pedagoga darbu par ļoti vērtīgu atbalstu klašu audzināšanā.

Sociālā pedagoģe Iveta Meija mudināja izglītības iestāžu atbildīgos veidot darba dokumentus kā lietderīgu ikdienas darba papildinājumu, dalījās savā pieredzē par dažādām situācijām gan ar skolēniem, gan vecākiem, kur viņas ieviestās un izveidotās Ziņu kartes ģimnāzijā ir izrādījušās absolūti nepieciešamas ikdienas darba procesā, risinot dažāds situācijas.

Prieks par Latvijas skolu vadītāju un audzināšanas darba speciālistu interesi un paldies VISC par uzaicinājumu dalīties pieredzē.

Direktores vietniece K.Pakule,

 Sociālā pedagoģe I.Meija

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu