Lai gan līdz šī mācību gada beigām vēl vairāki mēneši strādājami, daži vecāki jau interesējušies, kā norisināsies jauno skolēnu uzņemšana nākamajam darba cēlienam.

Skaidro Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže:

Par jauno skolēnu uzņemšanu

Lai gan līdz šī mācību gada beigām vēl vairāki mēneši strādājami, daži vecāki jau interesējušies, kā norisināsies jauno skolēnu uzņemšana nākamajam darba cēlienam.

Skaidro Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže:

- Jauno izglītojamo uzņemšanas procesu neapšaubāmi ietekmēs epidemioloģiskā situācija un ar COVID vīrusa izplatību saistītie ierobežojumi. Par skolēnu uzņemšanas procesa organizāciju vēl lems arī pašvaldības deputāti, pieņemu, ka būs arī normatīvie regulējumi no Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra un citām izglītības darbu vadošām instancēm. Arī valsts ģimnāzijas noteikti komunicēs savā starpā, lai šajā sarežģītajā laikā rastu optimālos risinājumus.

 Dokuments par skolēnu uzņemšanas pamatizglītības otrā posma programmā kārtību 2021./2022. mācību gadam Dobeles Valsts ģimnāzijā pašlaik tiek precizēta.

Šobrīd ģimnāzija ir piedāvājusi pašvaldībai apsvērt variantu, ka 7. klasē tiek uzņemti skolēni, kuri ir sekmīgi pabeiguši 6. klasi un pārcelti 7. klasē, ar vērtējumu visos mācību priekšmetos vismaz 5 balles un vairāk, izņemot tos priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots. Tātad liecības vērtējumus šogad nebūtu paredzēts salīdzināt. Uzņemšanu ģimnāzijas 7. klasē noteiktu tikai iestājpārbaudījuma rezultāti. Iestājpārbaudījumā tiktu iekļauti jautājumi no izglītības standartā esošā apjoma vairākos mācību priekšmetos, tostarp latviešu valodā, matemātikā, iespējams, svešvalodā. Tas viss tiek pašlaik precizēts. Paredzams, ka iestājpārbaudījums, ņemot vērā epidemioloģiski drošāko laiku, varētu norisināties jūnijā un klātienē, jo ģimnāzijai ir pietiekoši plašas telpas un arī pieredze, lai pārbaudījumu varētu vienlaikus klātienē kārtot 100 un vairāk pretendentu.

Līdzīgi uzņemšana varētu norisināties arī 10. klasēm, kam iestāšanās “slieksnis” liecībā būtu 6 balles un vairāk visos mācību priekšmetos.

Tātad iespēju mācīties ģimnāzijā dos skolēna iestājpārbaudījumā atklātās zināšanas, kas šajā mācību gadā tiek iegūtas un nostiprinātas galvenokārt attālināti. Direktore uzsver, ka šobrīd grūti ir visiem. Vecāki vēlas, lai viņu bērns tomēr iegūtu labākus vērtējumus, un nereti bērna vietā izdara, izrēķina, uzraksta, iesniedz... Bēdīgi, jo tā vecāki “apzog” savu bērnu, kaut arī labu domādami. No šī visa vecākiem vajadzētu secināt, ka vislabākais atbalsts savam bērnam, kurš cer jaunajā mācību gadā kļūt par ģimnāzistu, ir ļaut mācīties pašam.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu