Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas rīcībā esošā informācija līdz 12.09.2021.

Par Covid-19 epidemioloģisko situāciju ģimnāzijā

Sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos publiskotie dati liecina, ka šī mācību gada pirmajā nedēļā Covid-19 izplatības dēļ attālinātās mācības Latvijas skolās uzsāka 137 klases jeb tikai 1% no visām Latvijas vispārizglītojošo skolu klasēm, bet jau nedēļu vēlāk šis skaits četrkāršojās – 572 klases jeb 4,5%.

Savukārt Rīgā situācija ir vēl skaudrāka: tur mācību gada pirmajā nedēļā Covid-19 dēļ mācīties attālināti vajadzēja vien 13 klasēm, bet jau nedēļu vēlāk tās bija 157 klases.

Tomēr Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs  skaidroja, ka kopumā Covid-19 izplatība skolās bērnu vidū esot salīdzinoši neliela. Aizvadītajā nedēļā pozitīvi bijuši vien 0,18% skrīningu rezultātu.

Par pašreizējo situāciju Dobeles Valsts ģimnāzijā šajā jomā informē ģimnāzijas direktore Inese Didže:

- Pēc klašu līdz šīs nedēļas vidum iesniegtajiem datiem esam pārliecinājušies, ka pamatskolas posmā 30% skolēnu ir ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem. Vidusskolas klasēs tādi ir 37% skolēnu. Daži vidusskolēnu sertifikāti vēl ir pārbaudīšanas procesā, jo nav tehniski nolasāmi, tāpēc ir lūgts tos uzrādīt atkārtoti. Līdz ar to varam secināt, ka skolēni un viņu vecāki ir diezgan atsaucīgi. Un, jo skolēni ir vecāki, jo vairāk viņi līdzinās pieaugušajiem: gan ar izpratni par situācijas nopietnību, gan spēju pašiem lemt un būt atbildīgiem par savu rīcību. Arī skolotāju vakcinācija ir gandrīz noslēgusies: mums nav neviena pedagoga, kurš nav vakcinēts, līdz ar to varam strādāt diezgan droši. Situācija tehniskajiem darbiniekiem ir līdzīga.

Domāju, ka mēs šobrīd varam justies labi. Bet, protams, ir jābūt piesardzīgiem, jo daudz kas ir atkarīgs no katra paša: kur mēs ejam, ar ko nodarbojamies, kā ievērojam higiēnas prasības un epidemioloģiskās drošības noteikumus telpās un saskarsmē ar apkārtējiem, arī ārpus skolas telpām.

Aicinu skolēnus, kuri iegūst sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, nekavējoši par to informēt savas klases audzinātāju un skolas māsu, lai mēs varam skaidri zināt turpmākās testēšanas nepieciešamību (tiem skolēniem, kuriem ir šis sertifikāts, tests šobrīd nav jāveic), lai taupītu gan laiku, gan finanšu resursus.

Mūsu ģimnāziju tagad apkalpo cita laboratorija – Centrālā laboratorija. Kārtējais tests tiem, kuriem nav sertifikāta, būs nedēļā no 27. septembra.

Lūdzam skolēnu vecākus pievērsties e-klasē nosūtītajai vēstulei ar saiti uz atbilžu veidlapu un visdrīzākajā laikā precizēt saziņas datus (tālruņa numurs un e-pasta adrese) saziņai ar laboratoriju. Ja telefona numurs vai e-pasta adrese mainās, tas nekavējoties jādara zināms savas klases audzinātājai.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu