Ārkārtas situācijas laikā no 2020. gada 1. aprīļa līdz mācību gada beigām tiks izsniegtas pārtikas pakas Dobeles novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kas mācās attālināti vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri atbilst vismaz vienam šādiem nosacījumiem:

     1)izglītojamā ģimenei saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;   

     2)izglītojamā ģimene saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārbaudītiem datiem ir daudzbērnu ģimene;

     3)izglītojamie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē; izglītojamie, kuriem piešķirta invaliditāte.

Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai Dobeles novada pašvaldībā ārkārtas situācijas laikā

Atjaunots:

06.04.2020.

Ārkārtas situācijas laikā no 2020. gada 1. aprīļa līdz mācību gada beigām tiks izsniegtas pārtikas pakas Dobeles novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kas mācās attālināti vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri atbilst vismaz vienam šādiem nosacījumiem:

     1)izglītojamā ģimenei saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;   

     2)izglītojamā ģimene saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārbaudītiem datiem ir daudzbērnu ģimene;

     3)izglītojamie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē; izglītojamie, kuriem piešķirta invaliditāte.

Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuru ģimenēm saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,  pārtikas paku saņemšanai vēršas Dobeles novada Sociālajā dienestā.

Daudzbērnu ģimeņu aprūpē esošo izglītojamo un izglītojamo, kuriem piešķirta invaliditāte, vecāki vai likumiskie pārstāvji piesakās pārtikas paku saņemšanai, aizpildot elektronisko iesnieguma formu.  

Saite uz elektronisko iesnieguma formu:

https://docs.google.com/forms/d/1Ml21j7N7_XMmWtMSDK-xmwS7iQase3GKFzr_kljPccc/edit?ts=5e8adb23

pieejama E-klasē un Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv .

Gadījumā, ja Jums sagādā grūtības iesnieguma veidlapu aizpildīt elektroniski, tās forma izdrukāšanai pieejama arī Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā un pagastu pārvaldēs. Izdrukāta un aizpildīta iesnieguma veidlapa līdz 2020. gada 9. aprīlim jāiesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē (pasta kastītē pie ieejas durvīm ēkā Brīvības ielā 15, Dobelē) vai pagastu pārvaldēs.

Pieteikšanās ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. aprīlim.

Ja Jūsu ģimenē ir vairāk kā viens izglītojamais, kam pienākas pārtikas paka, lūgums aizpildīt tikai vienu iesniegumu, kurā tiek uzskaitīti visi bērni, kuriem pienākas pārtikas pakas.

Pārtikas pakas varēs saņemt iesniegumā izvēlētajā saņemšanas vietā. Par pārtikas paku saņemšanas laiku tiks paziņots atsevišķi.

Lai saņemtu pārtikas paku, vecākam vai likumiskajam pārstāvim būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Viena bērna pārtikas pakas aptuvenais svars 14 kg.

Lai aizpildītu iesnieguma veidlapu, lūdzu, klikšķiniet uz šīs saites, lai aizpildītu iesniegumu: https://docs.google.com/forms/d/1Ml21j7N7_XMmWtMSDK-xmwS7iQase3GKFzr_kljPccc/edit?ts=5e8adb23

Informācija sagatavota

Dobeles novada Izglītības pārvalde

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu