Papildus informācija pretendentiem uz 7.klasi Dobeles Valsts ģimnāzijā

6. klasi sekmīgi pabeigušie pamatskolēni, kuri vēlas turpināt izglītošanos Dobeles Valsts ģimnāzijā un kuru mācību sasniegumi gadā visos mācību priekšmetos nav zemāki par 5 ballēm, liecības kopiju (fotografētu, skenētu vai līdzšinējās skolas izsniegtā elektroniskā formātā) sūta elektroniski Dobeles Valsts ģimnāzijas e-pastā gimnazija@dobele.lv. Pavadvēstule nav nepieciešama.

Ja kādu apstākļu dēļ liecības kopija nav atsūtīta elektroniski, tā jāņem līdzi papīra formātā 7. jūnijā, ierodoties uz COVID testu.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu