Trīsdesmit ģimnāzistu saņem apliecības par profesionālās pilnveides programmas apguvi

Panākumu universitātē jaunieši apgūst dzīves mācības

Dobeles Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klašu skolēni jau vairākus gadus  ir aktīvi profesionālās pilnveides izglītības programmas jauniešiem “Panākumu universitāte” dalībnieki.

Skolēni brīvprātīgi apmeklē “Panākumu universitātes” lekcijas un iesaistās citās aktivitātēs reizi mēnesī visa mācību gada garumā, un maijā parasti ir svinīgs šo studiju noslēgums. Šogad gan, sakarā ar ārkārtas situāciju, arī “Panākumu universitātes” mācību gada rezumējums bija citādāks: attālināti norisinājās gan pēdējā nodarbība, gan noslēguma testu pildīšana. Vairāk pastāstīja DVĢ direktores vietniece Gita Jākobsone, kura organizē skolēnu brīvprātīgo iesaistīšanos šajā profesionālās pilnveides izglītības programmā.

- “Panākumu universitātes”, kas ir akreditēta izglītības programma, absolvēšana  faktiski ir pirmais ieraksts šo jauniešu CV. Divu gadu laikā skolēni apgūst tematus, kas saistīti ar psiholoģiju un uzņēmējdarbību. Šajā mācību gadā kopumā “Panākumu universitātē” 78 ģimnāzisti no 10. un 11. klasēm. 30 no viņiem šogad to beidza un saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Darba ar jaunatni vadība” apguvi. Vienlaikus šie skolēni saņem arī izrakstu par apgūtajiem mācību priekšmetiem. Lai to iegūtu, jauniešiem ir jāpilda noslēguma tests. Tie dalībnieki, kuri vēlējās, varēja pildīt arī biznesa augstskolas “Turība” testu, lai iegūtu  atlaidi mācību maksai par pirmā mācību gada studijām šajā augstskolā.

Sertifikāti apliecina, ka 25% atlaidi ir ieguvušas arī trīs DVĢ 11.A2 klases skolnieces - Beāte Freiberga, Loreta Rubene un Evelīna Ance Vecvagare. Turklāt, kā liecina informācija “Panākumu universitātes” mājas lapā, šāds sertifikāts šogad piešķirts tikai desmit dalībniekiem visā programmā, savukārt vēl divi skolēni saņēmuši 100% atlaidi.

Vaicāta, kādi ir “Panākumu Universitātes” dalībnieku atzinumi par ieguvumiem šajā programmā, Gita Jākobsone sacīja:

- Skolēni pēc nodarbībām parasti sniedz atgriezenisko saiti - raksta savus iespaidus par dzirdēto. Priecē, ka jaunieši vienmēr ir ļoti uzmanīgi klausījušies dažādu jomu lektorus - uzņēmējus, radošus cilvēkus, ir daudz ko no viņiem pārņēmuši, piemēram, kā mazināt atkarību no telefona, kā iemācīties plānot savu laiku. Ļoti daudzi raksta, ka pieņēmuši mudinājumu nekad nepadoties, spēt mēģināt atkal un atkal, ko uzsvēris vai katrs lektors. Tādējādi jaunieši iegūst lielāku ticību sev, pārliecību par sevi. Tā ir lieliska dzīves mācība, jo lektori - ievērojami, pazīstami cilvēki dažādās jomās - ar jauniešiem runā par savām veiksmēm un arī neveiksmēm. Nozīmīgi arī, ka nodarbību vadītāji allaž uzsver: mācoties skolā, ir jāpaņem viss, ko skola spēj dot. Man un arī jauniešiem patika lektoru paustais salīdzinājums - skola ir kā trenažieru zāle, kur ir tikai katra paša ziņā, vai tur tikai pastaigājas, vai trenažierus izmanto, lai sevi pilnveidotu. Kopumā šī programma ir ļoti pamācoša un motivējoša.

Gita Jākobsone vēl bilda, ka “Panākumu universitātes” klausītājiem, kuriem šīs nodarbības ir par maksu, ir iespēja vēl gadu pēc šo studiju beigām izmantot nodarbību  videoierakstus.

„Panākumu Universitātes” mājas lapā uzsvērts: tajā, iepazīstot profesionālu un veiksmīgu personību dzīvi un darba pieredzi, tiek attīstīta un veicināta katra jaunieša individuālā prasme gūt savus personīgos panākumus. Programmas mērķis ir veicināt jauniešu zināšanu un prasmju attīstīšanu gan uzņēmējdarbības, gan psiholoģijas un sabiedrisko attiecību jomās, gūstot pieredzi praktiskā darbībā, klātienē tiekoties ar pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem un kultūras sfēras pārstāvjiem, tādējādi  ieinteresējot jauniešus iepazīt profesiju daudzveidību un veicinot prasmi gūt savus personīgos panākumus. 

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu