Paldies par ieinteresētību, ieguldījumu pētījumos un izturību prezentācijās!

Deviņi Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni 20. aprīli pavadīja Rīgas augstskolās, kur norisinājās skolēnu šī gada zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšanas noslēguma kārta.

Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes telpās Aspazijas bulvārī 5 notika vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijas darbu prezentācijas, kurās piedalījās Kristija Krista Frīdmane (ZPD temats "Draudzīgā aicinājuma vēsture un šodiena", darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.fil. Vēsma Rone), Evita Pālīte ("Latvijas de jure atzīšanas nozīme laikrakstos "Jaunākās Ziņas" un "Zemgales Balss" 1925. – 1935.", darba vadītāja – skolotāja Aija Štāle) un Megija Lelde Gintere ("Dobeles mūzikas skolas ēka kā viens no kultūrvēsturiskā mantojuma arhitektūras pieminekļiem Dobelē", darba vadītāja –skolotāja, Mg.paed. Ruta Veidemane), kā arī cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā savu darbu prezentēja Julianna Bunte ("Kultūru daudzveidība un starpkultūru dialogs M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra un Jaunā Rīgas teātra sadarbībā", darba vadītāja – skolotāja Jeļena Raņķe ).

LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī prezentāciju psiholoģijas sekcijā sniedza Elvisa Čuhnova ("Sociopātijas pazīmju izplatība un to saistība ar sasniegumiem skolā DVĢ vidusskolēnu vidū", darba vadītāja – DVĢ direktore Inese Didže, konsultante – psiholoģe, Mg.Psych. Gita Birzniece) un Ieva Annija Eihmane ("Mobings Dobeles pilsētas skolu 7. klašu skolēnu vidū", darba vadītāja – skolotāja Iveta Meija).

LU Dabaszinību centrā Jelgavas ielā, kur bija organizēta bioloģijas sekcijas darbība, uzstājās Marta Mazpreciniece ("Ķīmisko un bioloģisko mēslošanas līdzekļu ietekme uz dārzeņu ražu", darba vadītāja - skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere) un Toms Endziņš ("Ausaino pūču asio otus rudens migrācijas gaita Papē, Latvijā", darba vadītāji – LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr.biol. Oskars Keišs, skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere).

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu fakultātē savu ZPD prezentēja Skārleta Dombrovska ("Sukāžu gatavošana no dārzeņiem un to patikšanas pakāpes novērtējums", darba vadītājas – Dobeles Valsts Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere.).

Paldies skolēniem, pedagogiem un konsultantiem par ieinteresētību un pētījumos ieguldīto darbu, kā arī ZPD noslēguma kārtas dalībniekiem par izturību!

Nenoliedzami, ZPD izstrāde ir ilgstošs un darbietilpīgs process. Tomēr jaunieši, kuri šo darbu nopietni saista ar saviem nākotnes nodomiem, izvēlas to darīt. Par savu izvēli stāsta Marta Mazpreciniece un Toms Endziņš.

Marta: - Mani interesē bioloģija un arī savu profesiju vēlos saistīt ar to. Domāju, šī ir laba iespēja izpētīt vairāk to, kas mani interesē. Augkopības nozare mani saista tāpēc, ka vecākiem ir saimniecība un, tajā strādājot, esmu sapratusi, ka tā man interesē. Domāju, ka nevarētu strādāt birojā. Man patīk daba. Sava ZPD tematu izdomāju kopā ar mammu. Varētu arī 12. klasē turpināt pētīt šo jomu.

Toms: - Jau piecu gadu garumā katru gadu braucu uz Papes rezervātu, palīdzu putnus ķert, gredzenot. Mans pirmais temats bija par griezēm – kā atšķiras griezes balss pēc noteikta laika perioda. Ierakstīju, pētīju sonogrammas. Tas ir ļoti interesanti. Tomēr tam nepieciešams ļoti daudz laika. Tāpēc otrs risinājums bija par pūcēm. Pagaidām man ir divi nākotnes nodomi:  LU Bioloģijas fakultāte vai LLU Meža fakultāte. Putni mani saista no bērnības, jo bieži esmu mežā kopā ar tēti, kurš ir mežu speciālists un arī savulaik pētījis putnus. Viņa stāstītais mani aizrāva. Jau agrāk meklēju ornitologu skolu, taču tādas nav.  Galu galā atradu Jauno ornitologu skolu, ko organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūta Ornitoloģijas laboratorija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti. Tomēr nodarbības Rīgā apmeklēt nebija iespējams, tāpēc izmantoju kursus Engures Ornitoloģisko pētījumu centrā. Tur iemācījos daudz ko. Tad arī sākās mani braucieni uz Papi.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Ineses Didžes un autores foto

Skārleta Dombrovska prezentē savu ZPD….

... un atbild uz vērtētāju jautājumiem.

Prezentācijai gatavi Toms Endziņš un Marta Mazpreciniece.

Dabaszinību centra stiklotajā iekšpagalmā tika izvietoti 46 prezentāciju stendi. Katram autoram par savu pētījumu vajadzēja stāstīt trim vērtētājiem dažādā laikā. Martai un Tomam divas no trijām prezentācijām notika vienlaicīgi.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu