Konsultāciju latviešu valodā vada skolotāja Vija Elarte
  • Adriana Ļeonova: - Konsultācijas pirms eksāmeniem ir ļoti svarīgas

Notiek konsultācijas, drīz - eksāmeni

12.klašu skolēniem pēc attālināto mācību perioda nu ir ne mazāk saspringts laiks, jo  jau no mācību gada beigām 18. maijā notiek pirmseksāmenu klātienes konsultācijas un pavisam drīz klāt arī valsts pārbaudījumi.

Šo norišu organizēšanā un norisē ārkārtējās situācijas laikā tiek ievērota ģimnāzijā noteiktā kārtība, ko paredz 2020. gada 18. maijā pieņemtie Iekšējie noteikumi Nr. 29 “Pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanas un norises kārtība ārkārtējās situācijas laikā Dobeles Valsts ģimnāzijā”. Skolēni uz konsultācijām ierodas, ievērojot noteikto grafiku, pa norādītajām ieejām telpās, veicot visus nepieciešamos higiēnas pasākumus un strādājot drošā distancē citam no cita. Tas bija vērojams arī 22. maijā ģimnāzijas aktu zālē, kur notika konsultācija latviešu valodā.

12.A2 klases skolniece Adriana Ļeonova, jautāta par aizvadīto attālināto mācīšanos un klātienes konsultāciju nepieciešamību, atzina, ka trīs mēneši, mācoties attālināti, pagājuši diezgan ātri.

- Sākumā gan bija diezgan grūti pierast pie tā, ka viss mainījies, bet ar laiku tiku galā. Konsultācijas man ir ļoti svarīgas, jo, pēdējos mēnešos mācoties mājās, mēs tomēr diezgan daudz esam aizmirsuši. Mājās mācoties, apjoms bija mazāks nekā skolā. Skolā var vairāk iemācīties, jo esam visi kopā, bet mājās - tas ir individuāls darbs.

Adriana pastāstīja, ka kārtos centralizētos pārbaudījumus latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā un arī ķīmijā. Vislielākais satraukums esot par matemātiku un ķīmiju.

Ķīmiju es mācos pati, un tur man veicas labi. Matemātikā konsultācijas ir jau bijušas, un ir vēl laiks gatavoties.

Centralizēto pārbaudījumu grafiks vēsta, ka eksāmeni sāksies jau 2. un 3. jūnijā, kad lielāks skaits abiturientu kārtos pārbaudījumu angļu valodā.

Lai  "divpadsmitajiem" veicas visos pārbaudījumos!

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu