Marts - vecāku mēnesis

Pateicamies par iepriekšējo sadarbību un būsim priecīgi ikvienu mammu un tēti atkal redzēt ģimnāzijā! 

Martu izsludinām par vecāku mēnesi, kad īpaši mīļi aicinām uz sadarbību un ģimnāzijas apmeklējumu. Saprotot, ka pavasaris ir laiks, kad jauniešu prāti arvien intensīvāk pievēršas dzīvei ārpus ģimnāzijas, ir svarīgi atgādināt sev un jauniešiem, ka mācību gads vēl nebeidzas, tāpēc aicinām vecākus īpaši rūpīgi apsvērt, kāds atbalsts nepieciešams jūsu bērniem.

Piedāvājam 5.martā plkst.18.00  piedalīties izglītojošā sarunā/lekcijā vecākiem par tēmu "Skolēnu pienākumi un atbildība izglītības iestādē un vecāku loma to izpildē". Lektore - Rita Purmale - Jirgensone, juridisko zinātņu maģistre, individuāli praktizējoša juriste ģimenes tiesībās.

Lekcijas laikā tiks aktualizēta vecāku atbildība par bērna dzīvi skolā. Svarīgi apzināties, ka, bērnam ierodoties skolā, atbildība par bērna mācību sasniegumiem un rīcību nepāriet uz skolu. Skolēnu pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Vecāku pienākums ir darīt visu iespējamo, lai pēc izglītības iestādes signāla novērstu problēmas bērna uzvedībā un/vai motivētu bērnu mācīties. Neiesaistoties problēmu risināšanā, var uzskatīt, ka vecāki nepietiekami pilda savus pienākumus pret bērnu.  

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar sarunas/lekcijas tēmu, lūgums tos atsūtīt e-klasē līdz 4.martam, lai iespēju robežās varētu tos iekļaut dienas kārtībā. Ceram, ka tiks noskaidroti aktuālie jautājumi un apsvērtas idejas veiksmīgai bērnu izglītošanās veicināšanai šajā ļoti grūtajā pusaudžu laikā. 

Tāpat 5.martā ir iespēja pieteikties individuālajām sarunām ar skolotājiem (ziņa nosūtīta e-klasē visiem vecākiem).

Atgādinām, ka ikvienam vecākam ir iespēja vērot sava bērna darbu stundās, iepriekš apmeklējuma laiku saskaņojot ar mācību priekšmeta skolotāju.

Vienlaikus informējam, ka no 4.marta Dabaszinātņu mācību centra zālē būs aplūkojama Latvijas valsts meži Kalsnavas arborētuma izstāde  "Tuvplānā" - izstādes zālē eksponētas 7 kokaugu grupas, ar dažādiem to elementiem – koku paraugi, sēklas, augļi, floristikas izstrādājumi. Izstādi bez maksas varēs vērot līdz 22.martam, t.sk. sestdienās un svētdienās.

Tiekamies ģimnāzijā!

Cieņā direktore Inese Didže

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu