Mācību trauksme

2011.gada 11.oktobrī ģimnāzijā tika organizēta mācību trauksme, lai pilnveidotu zināšanas un praktiskās rīcības trauksmes gadījumā, kad nepieciešama skolēnu un personāla evakuācija no telpām. Mācību trauksmes laikā tika pārbaudīta prasme iziet pa plānoto evakuācijas ceļu, darbība ar skolēnu un personāla sarakstiem, evakuācijas vadības grupas sadarbība.

Neskatoties uz to, ka šobrīd viena ģimnāzijas centrālās ēkas izeja ir slēgta remonta dēļ, skolēnu evakuācija notika pietiekami organizēti un ātri – visi skolēni centrālo ēku atstāja 4 minūtēs un 45 sekundēs.

Paldies visiem par sapratni un sadarbību!

Direktore

2011_10110001

2011_10110014

2011_10110018

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu