Visi gaviļnieki kopā
  • Paldies par ilggadēju lielisku kopdarbību skolotājai Rutai Veidemanei!
  • Ruta Veidemane dalījās atmiņās, kā skolotājs Puķītis viņai mācīja fiziku
  • Fizikas skolotājs Pēteris Puķītis mūsu skolā strādā jau 60 gadus!
  • Paldies par darbu dežurantam Jurim Beķerim!
  • Darbu ģimnāzijā projekta "Mācītspēks" ietvaros uzsāk vēstures skolotāja Ilze Lesiņa.

Mācību gada ieskaņā suminājām kolēģus

27. augustā notika Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagoģiskā sēde, kurā tika detalizēti pārrunātas jaunā mācību gada aktualitātes.

 Sēdes noslēgumā tika sveikti vairāki kolēģi, kuri aizvadītajā darba cēlienā un vasarā atzīmēja apaļas jubilejas. Īpaši suminājām ilggadējos darbiniekus, kuri izvēlējušies beigt darba gaitas ģimnāzijā, - latviešu valodas un literatūras skolotāju Rutu Veidemani un dežurantu Juri Beķeri.

Sarmītes Rones foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu