Mācību ekskursija SIA "Dobeles Ūdens"

Pirmdienas rītā, š.g. 6. novembrī, 12. UK klase devās mācību ekskursijā uz SIA "Dobeles Ūdens". Sākumā skolēni paciemojās SIA “Dobeles Ūdens” ofisa telpās, kur tika iepazīstināti ar vispārējo informāciju gan par uzņēmuma darbību, gan par ūdens apriti un tā nozīmi dabā. Pēc tam skolēni devās uz SIA “Dobeles Ūdens” objektiem, kur ieguva izglītojošu informāciju par dzeramā ūdens ieguvi Dobeles pilsētā un novadā, kā arī klātienē iepazina cilvēku un ražošanas uzņēmumu piesārņoto notekūdeņu attīrīšanas procesa posmus. Skolēni ieguva padziļinātu izpratni par ūdens riņķojumu Dobeles pilsētā un novadā, sākot no pazemes ūdeņu ieguves un lietus ūdens savākšanas, beidzot ar attīrīto notekūdeņu ievadīšanu Bērzes upē.

Liels paldies SIA “Dobeles Ūdens” pārstāvjiem Martai Silvonikai un Arnim Birzmalim par ekskursijas organizēšanu un vadīšanu!

Tekstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Ieva Grudzinska-Elsberga

 

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu