Pasākums noslēdzās ar kopīgu foto
 • Ķīmijas nodarbība ar skolotāju Inetu Žeieri
 • Skolotājiem labprāt palīdzēja arī darbinieki. Matemātikas uzdevumu vada Sandra Garbile
 • Ar visjaunākajām tehnoloģijām veiksmīgi strādā fizikas skolotājs Pēteris Puķītis
 • Laura Skorodihina un Beāte Cehanoviča labi tika galā ar skolotāju pienākumiem
 • Pirmā darbošanās jaunajā ķīmijas laboratorijā
 • Šīs dienas idejas autore - skolotāja Jolanta Šaknere
 • A4 formāta papīra lapu tomēr var "uzģērbt"
 • Ģeometriskas figūras veidošana ir komandas darbs
 • Matemātikas kabinetā skan dziesma par sešiem maziem bundziniekiem
 • Skolotājs Andris Jakovļevs ne tikai lika risināt atjautības uzdevumus, bet arī detalizēti iepazīstināja skolēnus ar jauno centru
 • Skolotāji ir gandarīti

Mācību darbu DzMC atklāj ar Dabaszinību dienu

Atjaunots:

21. novembrī Dabaszinātņu mācību centrā norisinājās Dabaszinību diena, kuras gaitā jaunos mācību kabinetus, laboratorijas un citas telpas iepazina arī skolēni, lai jau nākamajā dienā tajās strādātu atbilstoši stundu sarakstam.

Jauno telpu iepazīšana skolēniem norisinājās vairākās netradicionālās mācību stundās - „stacijās”, risinot atjautības uzdevumus un veicot citas aktivitātes matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Skolotāji bija izdomājuši interesantus pārbaudījumus un uzdevumus, lai skolēni varētu izpausties prasmēs loģiski domāt, būt radošiem un attapīgiem, darboties komandā. Piemēram, vienā no matemātikas kabinetiem komandām, uzgriežot interaktīvo loterijas ratu, vajadzēja piecās minūtēs atcerēties un pēc tam prezentēt dziesmu, skaitāmpantu, ticējumu vai mīklu, kurā ietverts skaitļavārds. Citā skolēni darbojās ar pultīm, atbildot uz attapības jautājumiem. Konferenču zālē skolēni centās sagriezt A4 formāta papīra lapu tā, lai caur to varētu izlīst vienlaikus četri dalībnieki. Vairākiem tas arī izdevās.

Skolēnus saistīja eksperimenti jaunajā ķīmijas laboratorijā, interesantā informācija, ko viņi uzzināja fizikas un bioloģijas jomās. Fizikas kabinetā skolotāju aizvietoja 11.B klases skolnieces Beāte Cehanoviča un Laura Skorodihina, kuru vadībā komandas centās atcerēties ar fiziku saistītu cilvēku vārdus, tostarp tos, kuru saknes ir Dobelē. Izrādās, pēdējo nav maz.

Pāris stacijas darbojās arī ģimnāzijas ēkā. Skolas zālē ģimnāzistu uzdevums bija ar virves palīdzību veidot ģeometriskas kontūras un telpiskas figūras. Savukārt viena no matemātikas stacijām bija atvērta līdzšinējā matemātikas kabinetā skolas pagrabstāvā.

Katrs skolēns kā balvu noslēgumā  saņēma matemātikas, dabaszinību un informātikas metodiskās komisijas veidotu grāmatzīmi un DVĢ pildspalvu. Līdztekus aktivitātēm katra klase sagatavoja dzeltenu lapu ar vārdu, kurus kopā saliekot, pasākuma noslēgumā tika izveidots ģimnāzijas galvenāsvērtības raksturojošs teksts. Kopīgais foto tapa, priekšplānā no 16 lapām veidojot teikumu: „Mūsu skolas Dobeles Valsts ģimnāzijas vērtības ir: kvalitāte - būsim labākie, sadarbība - labākie kopā, radošums - atvērti jaunām idejām.”

Ģimnāzijas direktore Inese Didže noslēgumā sacīja:

 Šodien jūs patiešām esat pierādījuši, ka sadarbība, kvalitāte un radošums ir tās Dobeles Valsts ģimnāzijas vērtības, ar kurām mēs šeit strādājam, kādi mēs esam. Dabaszinātņu mācību centrs ar rītdienu ver durvis mācību stundām pēc saraksta. Es jums novēlu, lai šis centrs ir jūsu izaugsmes atspēriena punkts, lai jūs šeit iegūtu startu nākotnes profesijas izvēlei, lai te ir radoša, kvalitatīva darba mirkļi, lai te ir ļoti piepildīts laiks, kurā iegūtais noderēs turpmāk.

Matemātikas, dabaszinību un informātikas metodiskās komisijas vadītāja, matemātikas skolotāja Aiva Rituma pēc pasākuma bija gandarīta, ka viss izdevies, kā iecerēts, un uzsvēra, ka šīs dienas idejas autore ir matemātikas skolotāja Jolanta Šaknere. Paldies viņai, un paldies visiem skolotājiem un darbiniekiem, kuri iesaistījās un palīdzēja vadīt skolēnu aktivitātes stacijās!

Sagatavoja Sarmīte Rone

Autores un skolotāja Ērika Zarembas foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu