No 23. marta sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas valstī izsludināta Covid-19 infekcijas pandēmijas dēļ, mācību process izglītības iestādēs notiek attālināti. Šis laiks ir jaunas pieredzes apgūšanas pārbaudījums visiem - gan pedagogiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, visai sabiedrībai kopumā. Ikvienai mācību iestādei ir svarīgi, lai pašreizējā izglītības darba formātā tiktu panākts iespējami kvalitatīvs rezultāts. Tāpēc arī DVĢ izmanto dažādus veidus, lai izzinātu situāciju un viedokļus, kas palīdz maksimāli labi strādāt pedagogiem un mācīties skolēniem, tostarp - EDURIO aptaujas.
 • Skolotāju aptaujas rezultāti
 • 10. - 12. klašu skolēnu aptaujas rezultāti
 • 7.-9. klašu skolēnu aptaujas rezultāti

Mācāmies attālināti: 1.nedēļas veiksmes un izaicinājumi

No 23. marta sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas valstī izsludināta Covid-19 infekcijas pandēmijas dēļ, mācību process izglītības iestādēs notiek attālināti. Šis laiks ir jaunas pieredzes apgūšanas pārbaudījums visiem - gan pedagogiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, visai sabiedrībai kopumā. Ikvienai mācību iestādei ir svarīgi, lai pašreizējā izglītības darba formātā tiktu panākts iespējami kvalitatīvs rezultāts. Tāpēc arī DVĢ izmanto dažādus veidus, lai izzinātu situāciju un viedokļus, kas palīdz maksimāli labi strādāt pedagogiem un mācīties skolēniem, tostarp - EDURIO aptaujas.

Zemāk lasāmas liela daļa skolotāju un skolēnu atbilžu uz aptaujas jautājumiem par pirmās attālinātās mācīšanās nedēļas veiksmēm un izaicinājumiem . Tās pilnībā pieejamas arī e-klases pastā izsūtītajos dokumentos. DVĢ direktore Inese Didže, aptauju rezultātus publicējot, raksta: Mīļš paldies par radošo, apjomīgo darbu, ko Jūs darāt! Esmu saņēmusi 207 skolēnu atbildes uz EDURIO jautājumiem un vēlos ar tiem padalīties. Kopumā atsauksmes ir ļoti pozitīvas. Kāds arī atzīmējis, ka nav sazinājies ar skolotājiem, bet man šķiet, ka tas ir vairāk "dauzīšanās", nevis nopietnas atbildēšanas dēļ. 

Lūdzu, pārlasiet jauniešu atziņas - iespējams, ka kaut kas noderīgs darbam atradīsies ikvienam. 

"Lielās līnijās" skatot rezultātus, var secināt, ka mazāk izmantota pieeja ar uzdevumiem vairāku skolēnu sadarbībai. Ja nu kas tāds Jums šķiet piedāvājams, izmēģiniet. Iespējams, ka arī mēs paši neesam ieguvuši pieredzi savā starpā sadarboties attālināti. Varbūt jāpadomā par to un jāpadalās ar labajiem piemēriem. Paldies tai 1/2 kolēģu, kuri atbildēja, un arī tiem, kuri vienkārši piedalījās mācību procesā!

Jūs visi esat superīgi malacīši! Turpināsim darboties un iespēju robežās ņemsim vērā gan skolēnu, gan vecāku, gan arī kolēģu domas!

 Skolotāju vērtējums pirmajai nedēļai attālinātajā mācību procesā

 Kas šonedēļ, īstenojot attālināto mācīšanas procesu, jums padevās vislabāk?

 • Izmantoju google disku, lai informētu skolēnus, dotu piekļuvi materiāliem- uzdevumiem, atbildēm, testiem. Tas atvieglo man darbu, un arī skolēniem nav jālejuplādē Word dokumenti ar norādēm. Tas strādā ļoti labi. Skolēniem, acīmredzot, ir zināms mans darba stils, tāpēc veic visus uzdevumus pēc norādēm veiksmīgi.
 • Grūti pateikt, kas padevās vislabāk, bet es centos darbu izveidot tā, lai uzdevumi būtu daudzveidīgi un skolēniem saprotami. Protams, tas prasa daudz vairāk laika nekā parasti. Darba apjoms ir aptuveni tāds pats kā parasti.
 • Es domāju, ka kopumā viss izdevās, ja tik ir vēlēšanās strādāt. Ļoti viegli strādāt ar tiem bērniem, kas ir motivēti mācīties, ko nevarētu teikt par tiem, kam tās nav! Patīkami bija dzirdēt arī novērtējumu no skolēnu puses.
 • Darbu biju izplānojusi, laicīgi informējusi skolēnus, kā strādāsim. Atgriezenisko saiti saņēmu katru dienu. Pagaidām mācību darbā man iesaistās 100% visi skolēni.
 • Veidoju prezentācijas, kuras aprakstīju veicamos uzdevumus pakāpeniski, pa soļiem, pievienojot piemērus. Atgriezenisko saiti organizēju caur uzdevumi.lv
 • Saziņa ar skolēniem un vecākiem. Arī kolēģi ļoti ieintetesēti un aktīvi iesaistījās un informēja par mācību gaitu maniem skolēniem.
 • Saziņa ar audzināmās klases skolēniem un vecākiem, priekšmetu skolotājiem ,atbalsts no kolēģiem par IT izmantošanu.
 • izdevās īstenot tiešsaistes konsultācijas, kas attālinātām mācībām dod lielāku kvalitāti.
 • Vadīt stundas attālināti online ir gandrīz tikpat viegli kā runāt ar jauniešiem dzīvē.
 • Izveidot uzdevumus, lai skolēni patstāvīgi varētu apgūt jaunās mācību tēmas.
 • Savstarpēja atgriezeniskā saite par paveikto, operatīva saziņa ar skolēniem.
 • Individuālais darbs ar skolēniem. Bet laika patēriņš ļoti liels.
 • Sagatavot materiālus, komunicēt ar lielu daļu skolēnu.
 • Veidot uzdevumus darba lapās un mācību materiālus.
 • iemācījos google disk izveidot mapes skolēniem.
 • Saziņa ar skolēniem un uzdevumu sagatavošana.
 • Darba lapas izstrāde, saziņa ar skolēniem.
 • Kontakts ar audzināmo klasi.

Kas šonedēļ, īstenojot attālināto mācīšanas procesu, jums bija lielākie izaicinājumi? 

 • Nācās sniegt konsultāciju, kā darbi ievietojami google mapēs. Tomēr pozitīvi, ka tie bija daži atsevišķi gadījumi. Nācās arī vairākkārt pārliecināt, ka katra klase nav vienīgā, kurai ir jāiesūta darbs, tāpēc ir jāizmanto, pēc iespējas, viens rīks darbu iesniegšanai, jo pēc tam tas ir diezgan laikietilpīgi - atrast un lejuplādēt tos no dažādām vietnēm.
 • Lielākā problēma bija tā, ka skolēni neuzmanīgi lasa uzdevumu noteikumus, vairākas reizes nācās izskaidrot individuāli pa telefonu vai e - klasē. Otra problēma - ne visi skolēni darbu izpilda laikā un kvalitatīvi. Daži neatver skolotāja rakstīto e-klasē. Nav viegli !!!
 • Lielākais izaicinājums, izprast, dažas arī apgūt, mācību formai atbilstošās e-platformas, eresursus. Lai ne skolēniem, ne man nav pārslodze.
 • Kā vienkāršāk, bet kvalitatīvi pārbaudīt skolēnu paveikto, darbs uzdevumi.lv, kā motivēt skolēnus paredzētos darbus pildīt savlaicīgi.
 • Nodrošināt katram atgriezenisko saiti. Bet visvairāk iepriecināja skolēnu novērtējums, ka viss ir saprotami, labi un nav pārslodzes.
 • Sagatavot pildāmos uzdevumus tādā formātā, lai skolēni to varētu izdarīt ātri un nepavadot ilgu laiku pie datora.
 • Izprast, cik daudz var uzdot skolēniem, jo vienuviet nav redzams (vai ir grūti atrodams) citu kolēģu uzdotais.
 • Izveidot atgriezenisko saiti, lai saprastu, kā novērtēt un kā iegūt informāciju par skolēnu patstāvīgo darbu.
 • Saņemt elektroniski aizpildītās darba lapas un labot datorā fiziski pagrūti.
 • Vai skolēni, kam ir grūtības mācībās, sapratīs un spēs patstāvīgi veikt darbu.
 • Atsevišķu jauniešu darba dienas organizēšana. Bet beigās viss bija labi.
 • Sagatavot metodiskos materiālus skolēnu patstāvīgajam darbam.
 • Pārkārtot domāšanu, izmantot IT rīkus plašāk nekā ikdienā.
 • Milzīgs laika patēriņš, veidojot mācību materiālus.
 • Interneta darbības traucējumi nedēļas sākumā.
 • Atrast izeju, kad neizdodas iecerētais.
 • Mācību organizācijas formu izvēle.
 • uzdevumi.lv , IT lietošana.
 • Dabūt atgriezenisko saiti.
 • Komunicēt tiešsaistē.
 • Paskaidrot gramatiku.
 • Darbs ar datoru.

 Balstoties uz pieredzi šonedēļ, vai jums ir kādi ieteikumi, kā skolai uzlabot mācības attālināti?

 • Vēlreiz uzsvērt, ka mūsu skolā vietne, kur uzdot veicamos uzdevumus, ir e-klase (iepriekšējās stundas mājas darbu ailītē ierakstīt veicamos uzdevumus nākošajai dienai).
 • Lai skolēni dienasgrāmatā redzētu veicamos uzdevumus.
 • Ir skolotāji, kas nesaprot, ka tas, ko mēs redzam e klases galvenajā lapā vai žurnālā, nesakrīt ar to informāciju, ko skolēni redz savās dienasgrāmatās.
 • Es domāju, ka skolas administrācija dara visu iespējamo, lai uzlabotu mācību attālināti, - sniedz padomus, ieteikumus, kā atvieglot un uzlabot darbu. Es jūtu morālu atbalstu no administrācijas, no dažiem darba kolēģiem.
 • Dot pilnīgi precīzas, konkrētas norādes/komandas, ko darīt, lai nesāktos "radošās" izpausmes, jo tad katrs sāk šo to traktēt, kā nu saprot par pašam vieglāku un izdevīgāku.
 • Godīgi sakot, nav ne jausmas. Varbūt, ka ir vērts skolotājiem dalīties pieredzē, bet, tā kā skolā pulcēties nedrīkst, šis variants neder.
 • Mācību priekšmetu skolotāji vairāk varētu sniegt informāciju klases audzinātājam (vismaz atbildēt uz klases audzinātāja vēstuli).
 • Grūti pateikt, jo katram skolotājam sava pieeja. No klasei dotās aptaujas varēšu izdarīt secinājumus. Pagaidām nevaru komentēt.
 • Skolai izveidot vienu dokumentu katrai klasei, kur būtu skolotājiem redzams viss skolēnu nedēļas noslogojums.
 • Vienoties par vienotu stilu, ja laicīgi nav nosūtīts darbs, - ir skolotāji, kuri liek "nv," ir kuri atzīmē "n".
 • Nedēļā gūtā pieredze ļauj skolēnu darbu plānot sekmīgi. Sākums bija mulsinošs, bet nu jau viss ir labi.
 • Vēl pēc nedēļas mācīšanas šajos apstākļos nevaru neko ieteikt, kā skolai uzlabot mācības attālināti.
 • Manuprāt, skola šobrīd ir darījusi pietiekami daudz, lai attālinātais mācību proces būtu izpildāms.
 • Varētu veikt kādu kopīgu konferenci, kur izrunātu, kā ir veicies, padalīties ar idejām utt.
 • Nav, manuprāt, katrs skolotājs manā skolā ir izdarījis maksimāli iespējamo.
 • Jāizlemj, ko darīt ar skolēniem, kas izvairās no attālinātas mācīšanās.
 • Domāju, ka pagaidām darbs norit labi. Skolotāji savstarpēji sadarbojas.
 • Vienoties, kā e-klasē atzīmēt, ja skolēns nav iesūtījis darbu.
 • Nekas nevar aizstāt klātbūtni.
 • Vairāk komunicēt ar kolēģiem.

Skolēni: “Sāk šķist interesanta fizika, kas iepriekš bija garlaicīga.” “Pārsteidzoši labi izdevās piespiest sevi neslinkot.” “Izdomāju atbildes pati, bez citu teikšanas priekšā.”

Kas šonedēļ mācībās Tev izdevās vislabāk?

 • Vairākos priekšmetos iesākām jaunu tēmu, pamatus pati viegli varu apgūt no mācību grāmatām un skolotāju nodrošinātajiem materiāliem, bet nezinu, kā būs tālāk. Man personīgi ir vieglāk apgūt matemātiku attālināti, jo varu uzdevumus pildīt, cik ilgi vajadzīgs, bet citos priekšmetos kā, piemēram, vēsturē un bioloģijā, ir daudz informācijas, kuru man ir grūti uztvert, bet es cenšos, jo saprotu situāciju valstī.
 • Vislabāk izdevās saprast mācību vielu ķīmijā, fizikā un matemātikā. Ar skolotāju piemēriem un paskaidrojumiem un pašai saviem meklējumiem ļoti labi var apgūt mācību vielu, vismaz pagaidām, kamēr mācību viela nav grūta. Vēsturē labi padevās analizēt video materiālu, tas ir ļoti labs mācīšanās veids.
 • Viss sanāca diezgan labi. Man sāk šķist interesanta fizika, kas man pirms tam likās garlaicīga, jo nebiju nemaz iedziļinājusies tajā, ko daru. Pārsvarā visās mācībās pratu atrast atbildes uz nepieciešamajiem jautājumiem.
 • Kā mācību priekšmets - tā noteikti bija matemātika, teorija bija labi izskaidrota, uzdotais darba apjoms bija pietiekams, lai izprastu tēmu, bet ne par lielu, lai nogurdinātu līdz nepatikai.
 • Vislabāk izdevās uzdotie uzdevumi uzdevumos.lv, jo ir pieslēgts PROF un, pildot matemātikas uzdevumus, ja bija kaut kas nepareizs, darba beigās varēju redzēt, kā pareizi bija jāveic uzdevums.
 • Izpildīt radošus uzdevumus, piemēram fotografēt, filmēt video. Izdevās arī labi veikt darbus, kuriem skolotāji bija pievienojuši prezentācijas un papildu materiālus.
 • Saorganizēt mācības, sastādīt dienas režīmu, kurā dienas pirmo pusi veltu mācībām, izdevās veikt visus uzdevumi.lv dotos darbus ļoti labi.
 • Vislabāk izdevās veidot darbus internetā, jo ar internetu rīkojos katru dienu.Tajā var meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem.
 • Man sanāca apgūt tēmas priekšmetos, kur skolotāji tās tik labi neizskaidrotu, patika strādāt savā tempā un plānot darbadienu.
 • Manuprāt, vislabāk padevās priekšmeti, saistīti ar valodu - angļu val., krievu val., latv. val, literatūra, vēsture u.c.
 • Pildīt skolotāju uzdotos darbiņus, sagatavoties darbam, sākt un pilnībā pabeigt iecerēto darbu uz mācību stundu.
 • Pildīt vajadzīgos uzdevumus vietnē uzdevumi.lv, vajadzīgos uzdevumus no mācību grāmatām un atsūtītos uzdevumus.
 • Izdevās pašai izprast dažādus procesus. Izdevās izpildīt visus m.d. Izdevās saplānot laiku tā, lai izgulētos.
 • Izdodas pagaidām viss labi, jo es ātri pieradu pie attālinātām mācībām, līdz ar to grūtības nekas nesagādā.
 • Apgūt jauno matemātikas tēmu ar pašas spēkiem un klasesbiedru palīdzību, izmantojot videozvana palīdzību.
 • saplānot savu laiku mācībām, sadarboties ar klasesbiedriem kopīgi palīdzot cits citam ar uzdoto
 • Plānot savu laiku, izprast tēmas līdz galam, visu varu pildīt savā tempā, kas ir ļoti parocīgi.
 • Pievērsties tādām mācībām un tēmām,  kurām, iespējams, ikdienas steigā nebūtu pievērsusies.
 • Testu pildīšana, teksta analīze un visnotaļ komunikācija ar skolotājiem un klasesbiedriem.
 • izdevās izpildīt visus uzdevumus, labi saprasties ar skolotājiem, viņi bija saprotoši
 • Pārsteidzoši labi man izdevās piespiest sevi neslinkot un aiziet izdarīt visu laikā.
 • Man izdevās labi izpildīt visus uzdevumus par dotajām tēmām vietnē Uzdevumi.lv.
 • Ja neizprotu kādu uzdevumu, es varu tam pievērst vairāk laika līdz to izprotu.
 • Izdevās pareizi saplānot laiku, izdarīt visus darbus laicīgi (pārsvarā visus)
 • Kārtīgi izprast uzdoto, jo ir laiks un iespējas meklēt atbildes uz nesaprasto
 • Es nezinu, vienīgais iegūt dažas tēmas bija vieglāk jo neviens netraucēja
 • Kopumā man laikam vislabāk izdevās izdarīt mājasdarbus reti klases darbus.
 • Es atradu sev piemērotu laiku mācībām .. Varēju sazināties ar skolotājiem.
 • Patika veidot konspektus un veikt uzdevumus interneta vietnē uzdevumi.lv
 • Gandrīz viss, daudzus no uzdevumiem izpildiju laicīgi un labi sapratu

Aptaujas atbildes pārlūkoja Sarmīte Rone

 

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu