Visi svētku dalībnieki
 • Sarīkojumu atklāja Dobeles Valsts ģimnāzijas flautistu trio
 • Pieredzi latviešu valodas un literatūras zināšanu izkopšanā ģimnāzijā sniedz Kristīne Pakule
 • Pasakas par Puķuzirnīti stāstītāji pirms uzstāšanās
 • Skatītājiem ļoti patika Henrija Koledas "Nepareizā pasaka"
 • Henrija klasesbiedri ir tikpat atraktīvi
 • Dobeles sākumskolas bērnu sniegumā - pasaka par Pienenīti ...
 • ... un pasaka "Vislabākā lieta"
 • Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas jaunieši stāsta pasaku "Laimes kalējs"
 • Pasaka par Puķuzirnīti - A.Brigaderes pamatskolas skolēnu sniegumā
 • Augstkalnes vidusskolas Piecu Kaķu Ziemassvētki
 • Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni vakarēja, stāstot latviešu tautas pasakas
 • Radošajā darbnīcā
 • Visas norises svētkos vadīja 10.B klases skolēni

Literatūras svētkos stāstīja pasakas

4. decembrī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējie novadu literatūras svētki, kas  šajā reizē bija veltīti pasakām un pulcēja skolēnus no Dobeles un Tērvetes novada skolām, kā arī pasaku zinātājus no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Ogres Valsts ģimnāzijas.

Atklājot sarīkojumu, ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja visiem paldies par to, ka atrasts laiks domāt par saviem novadniekiem, par literatūru, par kopējiem pasākumiem, strādāt pie savas uzstāšanās. Direktore atgādināja Eiropas pētījumu par lasītprasmi un bilda, ka mūsu valstī tā nav visaugstākajā līmenī, tāpēc būtu attīstāma, un šis nu ir viens no tiem pasākumiem, kas veicina lasītprasmes izkopšanu, jo valoda ir visa pamatā.

Direktores vietniece Kristīne Pakule sniedza ieskatu ģimnāzijas aktivitātēs un pasākumos, kas vērsti uz lasītprasmes attīstīšanu, valodas izkopšanu, literatūras zināšanu paplašināšanu. Prezentācijā ar fotogrāfijām tika ilustrēts daudzveidīgais ar valodu un literatūru saistīto norišu klāsts gan skolā, gan brīvā dabā.

Sekoja mūsu ģimnāzistu, Dobeles Mūzikas skolas flautas klases audzēkņu trio muzikāls sveiciens un 10.B klases skolnieces Annas Paulas Lūciņas neliels stāstījums par literātiem – šī gada “apaļajiem” jubilāriem, kuru daiļrades gaisotnē notiek šis sarīkojums.

Skatītāji varēja vērot vairākus saistošus iestudējumus – gan latviešu tautas pasakas, gan literārās pasakas, gan oriģināldarbus. Sarīkojumu vadīja un ar iestudējumiem no Ingus Rubeņa “Vecās Bekas baiļu stāstiem” iesāka DVĢ 10.B klases skolēni. Ineses Zanderes pasakas “Lupatiņu rīts” interpretāciju rādīja 10.A1 klase, savukārt visskaļākos aplausus izpelnījās 8.A klases skolēna Henrija Koledas sacerētā “Nepareizā pasaka”, ko viņš ļoti atraktīvi izstāstīja kopā ar saviem klasesbiedriem, vēlāk saņemot pārējo dalībnieku atzinību par vissmieklīgāko, radošāko un interesantāko sniegumu.

Visjaunākie svētku dalībnieki - Dobeles sākumskolas skolēni – iepriecināja ar sirsnīgo pamācošās pasakas par Pienenīti iestudējumu un pasaku “Vislabākā lieta”. A.Brigaderes pamatskolēnu sniegumā redzējām pasaku par Puķuzirnīti. Augstkalnes vidusskolas jaunieši saistīja ar stāstu par piecu kaķu Muru darbošanos, Ziemassvētkus gaidot. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni stāstīja pasaku par Laimes kalēju. Savukārt vienaudži no Ogres Valsts ģimnāzijas bija sagatavojuši jauku vakarēšanu, stāstot dažādas latviešu tautas pasakas. Priekšnesumi izskanēja ar ogrēniešu dziedāto latviešu tautas dziesmu “Pie dieviņa gari galdi”.

Pēc svētku dalībnieku kopīgas fotografēšanās Kristīne Pakule uzsvēra, ka šī bija ne tikai iestudējumu rādīšana vien, bet arī iespēja skolēniem atklāt savu drosmi uzstāties, attīstīt sadarbības prasmes, parādīt savus talantus.

Tālākajā svētku gaitā skolēni strādāja radošajā darbnīcā, veidojot zīmējumus vai inscenējumus pēc izlozētā pasakas teksta.

Līdztekus skolēnu sniegumam savas zināšanas papildināja arī skolotāji, kuriem norisinājās profesionālās pilnveides kursi “Latviskā kultūras mantojuma aktualizēšana literatūras stundu un ārpusstundu darbā”.

Paldies visiem, kuri iesaistījās svētku sagatavošanā un norisē!

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu