Latviešu valodas valsts 50.olimpiādes II posma rezultāti (8.klase)

Atzinība 

  • Jānis Ģirnis, 8.C

Paldies jaunietim par piedalīšanos! Paldies skolotājai Vēsmai Ronei!

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu