Latviešu valodas svētki kopā ar Inesi Zanderi

16. oktobrī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās latviešu valodas un literatūras svētki. Lai gan dalībnieku bija nedaudz, pasākuma koordinatore, Dobeles Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, metodiskās apvienības vadītāja Vēsma Rone pēc tā atzina, ka pasākums izdevies.

- Jau daudzus gadus uz šo pasākumu aicinām Valsts ģimnāzijas un tuvējo novadu skolas. Pēdējos gados atsaucība nav sevišķi liela, varbūt tāpēc, ka dažādu konkursu un pasākumu skolēniem ir ļoti daudz, un visos piedalīties nav iespējams. Turklāt mūsu nosacījums ir mājasdarbs saistībā ar kāda sava novadnieka vai jaunā autora darbu. Mēs bijām izvēlējušies Ineses Zanderes daiļradi viņas jubilejas sakarā un arī tāpēc, ka viņa šobrīd nudien ir populārākā sieviete Latvijā. 12. klašu skolēni sagatavoja uzvedumu par Ineses Zanderes Lupatiņiem un bērnu dzeju, un pasākumu arī vadīja mūsu "divpadsmitie" - Kaķis un Alisīte. Arī Dobeles 1. vidusskolas jaunāko klašu skolēni bija ieradušies ar Lupatiņiem un Ineses Zanderes dziesmām. Augstkalnes vidusskolas  jaunieši runāja pašu rakstītu dzeju. Savukārt Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni bija līdzi atveduši savu vietējo dzejnieci un sagatavojuši viņas dzejas montāžu.

Dalībniekiem tika organizēta radošā darbnīca, kurā komandas radoši darbojās ar konkrētu Ineses Zanderes dzejoli: vai nu to izspēlēja kā uzvedumu, vai pantomīmu, vai veidoja zīmējumu. Veikumu vērtēja pati autore un arī dāvināja grāmatiņas tiem, kuri viņai bija visvairāk patikuši, sniedzot arī komentārus.

Svētku otrajā daļā Inese Zandere ļoti saistoši stāstīja par savām skolas gaitām Dobelē, par skolas un šīs vietas vēstures faktiem, kas daudziem līdz šim nebija zināmi, piemēram, par veco koka māju, kuras vairs nav, par to, ka skolas teritorijā kara laikā bijis ebreju geto; par citām vēsturiskām vietām Dobelē.

Skolotāja Vēsma Rone vēl uzsvēra: - Jāteic, ka šajos pasākumos ļoti aizrautīgi un atsaucīgi iesaistās ģimnāzijas administrācija - direktore un viņas vietnieces, uzņemoties gan organizatoriskās, gan saimnieciskās rūpes. Tāpēc arī viss labi izdodas.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Kristīnes Pakules foto

Mūsu ģimnāzijas "divpadsmitie" saistoši interpretēja Ineses Zanderes bērnu dzeju.

nese Zandere vērtē skolēnu sniegumu.

Valodas svētku izskaņā – kopīgs foto ar dzejnieci.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu